# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Vishal Shehrawat 10 0 0 0 0 10
2 Ajinkya Kale 9 0 0 0 0 9
3 Sridhar Stanford 2 6 0 0 0 1 7
4 Kunal Mali 4 0 0 2 1 7
5 Tamheed Arabaksh 6 0 0 0 0 6
6 Rohan Chandran 4 0 0 1 0 5
7 Sinchan Bhattacharya 4 0 0 0 0 4
8 Guru Krish 3 0 0 1 0 4
9 Karan Kumar 3 0 0 1 0 4
10 Hamza k 3 0 0 0 0 3
11 Rajath Narasimha 3 0 0 0 0 3
12 Sanketh Shah 2 0 0 1 0 3
13 Adnesh Tondale 2 0 0 0 0 2
14 Manjunath Gowda 2 0 0 0 0 2
15 Anirudha Shinde 2 0 0 0 0 2
16 Sandeep Nerli 2 0 0 0 0 2
17 Zach Zadoo 1 0 0 0 1 2
18 Sumukh Divakara 1 0 0 0 0 1
19 Prathyay Bhandarkar 1 0 0 0 0 1
20 Sathar Cherkalam 1 0 0 0 0 1
21 Avinash Avinash 1 0 0 0 0 1
22 Sumanth Pavuluri 1 0 0 0 0 1
23 Mahesh Krishnamurthy 1 0 0 0 0 1
24 Roshan Varsdarajan 1 0 0 0 0 1
25 Bharath Ram 0 0 0 0 1 1