# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Abhishek Kattuparambil 15 0 2 0 4 21
2 Mohak Buch 7 0 1 0 0 8
3 Nikhil Mullapudi 7 0 0 0 0 7
4 Shashank Vittaladevaram 6 0 0 0 0 6
5 Sohan Bhat 6 0 0 0 0 6
6 Maulin Vajir 4 0 1 0 0 5
7 Rishi Arjun 3 0 1 0 0 4
8 Aravind Patnam 3 0 0 0 0 3
9 Sankara Srikantan 3 0 0 0 0 3
10 Shailesh Patel 2 0 0 0 1 3
11 Ruthvik Chundury 2 0 0 0 0 2
12 Rudrik Sutha R 2 0 0 0 0 2
13 Harsh Shah 2 0 0 0 0 2
14 Hasu Patel 2 0 0 0 0 2
15 Chad Kapadia 1 0 1 0 0 2
16 Vikram Bhat 1 0 0 0 0 1
17 Shiraj Mishra 1 0 0 0 0 1
18 Brahmam Chunduri 1 0 0 0 0 1
19 Venkatesh Theagarajan 1 0 0 0 0 1
20 Haneesh Vulavala 1 0 0 0 0 1
21 Sakthi Karimanal 0 0 1 0 0 1
22 Hari Phaneendra 0 0 0 0 0 0
23 A Srinivas 0 0 0 0 0 0
24 V Srinivasan 0 0 0 0 0 0
25 Athindriya Srinivas 0 0 0 0 0 0
26 Rajesh Patanaik 0 0 0 0 0 0
27 Saakith Rayarprolu 0 0 0 0 0 0
28 Srikantan Nagrajan 0 0 0 0 0 0
29 Rohan Khasgiwala 0 0 0 0 0 0
30 Satyendra Sharma 0 0 0 0 0 0
31 Bhavani Peddada 0 0 0 0 0 0
32 Vishnu Srinivasan 0 0 0 0 0 0
33 Niraj Bangari 0 0 0 0 0 0
34 Jaynth Krishnasamy 0 0 0 0 0 0
35 Rama Chundury 0 0 0 0 0 0