# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Abhishek Kattuparambil 15 0 0 2 4 21
2 Mohak Buch 7 0 0 1 0 8
3 Nikhil Mullapudi 7 0 0 0 0 7
4 Sohan Bhat 6 0 0 0 0 6
5 Shashank Vittaladevaram 6 0 0 0 0 6
6 Maulin Vajir 4 0 0 1 0 5
7 Rishi Arjun 3 0 0 1 0 4
8 Sankara Srikantan 3 0 0 0 0 3
9 Aravind Patman 3 0 0 0 0 3
10 Shailesh Patel 2 0 0 0 1 3
11 Harsh Shah 2 0 0 0 0 2
12 Ruthvik Chundury 2 0 0 0 0 2
13 Rudrik Sutha r 2 0 0 0 0 2
14 Hasu Patel 2 0 0 0 0 2
15 Chad Kapadia 1 0 0 1 0 2
16 Brahmam Chunduri 1 0 0 0 0 1
17 Vikram Bhat 1 0 0 0 0 1
18 Venkatesh Theagarajan 1 0 0 0 0 1
19 Shiraj Mishra 1 0 0 0 0 1
20 Haneesh Vulavala 1 0 0 0 0 1
21 Sakthi Karimanal 0 0 0 1 0 1