# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Tamim Khan 6 0 3 0 0 9
2 Sujesh Pulikkal 8 0 0 0 0 8
3 Amarjeet Singh 7 0 0 0 0 7
4 Chandrasekharan Tirumurti 7 0 0 0 0 7
5 Sivateja Gujjalapati 5 0 1 0 1 7
6 Vikram Jaiswal 5 0 1 0 0 6
7 Sain Singh 5 0 0 0 0 5
8 Ravi Books 4 0 0 0 0 4
9 Srikanth Mohan 3 0 1 0 0 4
10 Zubair Quazi 3 0 0 0 0 3
11 Iqbal Singh Sodhi 3 0 0 0 0 3
12 Nishant Chapa 2 0 0 0 1 3
13 Mahendran Chidambaram 2 0 0 0 0 2
14 Tarun Gupta 2 0 0 0 0 2
15 Richard Sc 2 0 0 0 0 2
16 Govardhan Gayam 1 0 0 0 1 2
17 Manjeet Singh 1 0 1 0 0 2
18 Apu Chacha 1 0 0 0 0 1
19 Umair Hoodbhoy 1 0 0 0 0 1
20 Suryansh Kumar 1 0 0 0 0 1
21 Sundara Pandian 1 0 0 0 0 1
22 Vijay Sundaresan 1 0 0 0 0 1
23 Guruprasad Cl Cl 1 0 0 0 0 1
24 Samir Essa 1 0 0 0 0 1
25 Vijay Peruri 1 0 0 0 0 1
26 Jagat Singh 0 0 1 0 0 1
27 Devanshu Kumar 0 0 0 0 0 0
28 Pravinsinh Parmar 0 0 0 0 0 0
29 Seshankh Battina 0 0 0 0 0 0
30 Nauman Zahid 0 0 0 0 0 0
31 Hamel Nayak 0 0 0 0 0 0
32 Mihir Kanojia 0 0 0 0 0 0
33 Narasimha Lanka 0 0 0 0 0 0
34 Ravi Vellanki 0 0 0 0 0 0
35 Vrishank Maganti 0 0 0 0 0 0
36 Zuhayer Quazi 0 0 0 0 0 0
37 Govind Unkalkar 0 0 0 0 0 0
38 Ajit Hakke Patil 0 0 0 0 0 0
39 Saif Ansari 0 0 0 0 0 0
40 Hemanth Tanikonda 0 0 0 0 0 0