# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Chris Silva 12 0 2 1 15
2 Brahmam Chunduri 7 0 0 1 8
3 Abhishek Kattuparambil 7 0 0 1 8
4 Ravi Trivedi 4 0 0 0 4
5 Shashank Vittaladevaram 3 0 0 0 3
6 Parth Trivedi 3 0 0 0 3
7 Nikhil Mullapudi 2 0 0 0 2
8 Prathamesh Nagnoor 2 0 0 0 2
9 Arya Venki 2 0 0 0 2
10 Arsalan Khan Arsalan Ncca 2 0 0 0 2
11 Tejas Pinjala 1 0 0 0 1
12 Stephan Silva 1 0 0 0 1
13 Sreecharan Gudenti 1 0 0 0 1
14 Shamith Pasula 1 0 0 0 1
15 Rahul Ashwini 1 0 0 0 1
16 Mohak Buch 1 0 0 0 1
17 Krithik p 1 0 0 0 1
18 Karan Sidhu 1 0 0 0 1
19 Dev Thadani 1 0 0 0 1
20 Arya Gupta 1 0 0 0 1
21 Ajay Immadi 1 0 0 0 1
22 Aaakanaksh Autade 1 0 0 0 1
23 Sujesh Pulikkal 1 0 0 0 1
24 Billy Khan Billy Ncca 0 1 0 0 1