# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Saurabh Singh 12 0 1 0 13
2 Sriram Rangarajan 10 0 1 0 11
3 Imran Tariq 10 0 1 0 11
4 Noman Shaikh 6 0 0 0 6
5 Vinay Dutt 5 0 1 0 6
6 Rocky Singh 4 0 2 0 6
7 Manish Paradkar 4 0 2 0 6
8 Adhiraj Mamak 4 0 0 0 4
9 Pandiarajan Subramani 4 0 0 0 4
10 Meet Shah 4 0 0 0 4
11 Sankett Deshpande 3 0 1 0 4
12 Srijith Kumar Sunil 2 0 1 0 3
13 Lalith Damaraju 2 0 0 0 2
14 Deep Saini 2 0 0 0 2
15 Amish Patel 2 0 0 0 2
16 Vinay Cougars Cc 2 1 0 0 0 1
17 Sunny Singh 1 0 0 0 1
18 Sameer Sayed 1 0 0 0 1
19 Paramasivan Palaniswamy 1 0 0 0 1
20 Karthik Prabhakar 1 0 0 0 1
21 Dinesh Kanna 1 0 0 0 1