# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Abhijeeth Jhadav 16 0 0 4 20
2 Natwar Agrawal 11 0 2 0 13
3 Sudhanshu Mahajan 10 0 0 0 10
4 Kavash Sharma 6 0 1 0 7
5 Harish Choudhary 5 0 0 0 5
6 Ashwanth Dhandapani 5 0 0 0 5
7 Raju Singh 4 0 0 1 5
8 Vinoth Lingesan 4 0 0 0 4
9 Prasad Kapa 3 0 1 0 4
10 Harshal Vora 3 0 1 0 4
11 Sudharsan Kondaskumar 3 0 0 0 3
12 Karthikram Natarajan 3 0 0 0 3
13 Abishek Chandrasekaran 3 0 0 0 3
14 Sandeep Patel 1 0 2 0 3
15 Madhusudhanan Palani 2 0 0 0 2
16 Stephen Kent 1 0 0 0 1
17 Sharath Chandra 1 0 0 0 1
18 Sagar Karvir 1 0 0 0 1
19 Rahul Chawla 1 0 0 0 1
20 Aswin Teja 1 0 0 0 1