# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Anoop Krishnan 8 0 0 0 8
2 Tejas Mazmudar 5 0 1 0 6
3 Arun Agarwal 3 0 2 0 5
4 Vijay Gadde 4 0 0 0 4
5 Sparshith Gowda 4 0 0 0 4
6 Rutvij Bhise 4 0 0 0 4
7 Anirudh Ravisankar 4 0 0 0 4
8 Natraj Chithapuram 3 0 1 0 4
9 Rohan Shah 2 0 0 2 4
10 Rohan Khasgiwala 2 0 1 0 3
11 Sathy Arumugam 2 0 0 0 2
12 Abhishek Mendhekar 1 0 0 0 1
13 Shashank Belvadi 1 0 0 0 1
14 Kiran Bondali 1 0 0 0 1
15 Vishnu Srinivasan 1 0 0 0 1
16 Nachiketh Gutti 1 0 0 0 1
17 Mayank Kothiya 1 0 0 0 1
18 Jimmy Sinha 1 0 0 0 1
19 Anoop g 1 0 0 0 1
20 Mayank Kothiya 0 0 1 0 1
21 Jag Singh 0 0 1 0 1
22 Baba Prasad 0 0 1 0 1