# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Anoop Krishnan 8 0 0 0 0 8
2 Tejas Mazmudar 5 0 1 0 0 6
3 Arun Agarwal 3 0 2 0 0 5
4 Rutvij Bhise 4 0 0 0 0 4
5 Sparshith Gowda 4 0 0 0 0 4
6 Anirudh Ravisankar 4 0 0 0 0 4
7 Vijay Gadde 4 0 0 0 0 4
8 Natraj Chithapuram 3 0 1 0 0 4
9 Rohan Shah 2 0 0 0 2 4
10 Rohan Khasgiwala 2 0 1 0 0 3
11 Sathy Arumugam 2 0 0 0 0 2
12 Vishnu Srinivasan 1 0 0 0 0 1
13 Shashank Belvadi 1 0 0 0 0 1
14 Abhishek Mendhekar 1 0 0 0 0 1
15 Kiran Bondali 1 0 0 0 0 1
16 Mayank Kothiya 1 0 0 0 0 1
17 Jimmy Sinha 1 0 0 0 0 1
18 Anoop G 1 0 0 0 0 1
19 Nachiketh Gutti 1 0 0 0 0 1
20 Mayank Kothiya 0 0 1 0 0 1
21 Baba Prasad Pendyala 0 0 1 0 0 1
22 Jag Singh 0 0 1 0 0 1
23 Sohail Pathan 0 0 0 0 0 0
24 Atif Lodhi 0 0 0 0 0 0
25 Shashank Shivakumar 0 0 0 0 0 0
26 Akshay Kale 0 0 0 0 0 0
27 Anindya Bose 0 0 0 0 0 0
28 Mihir 657eed26 0 0 0 0 0 0
29 Vatsal Vaghela 0 0 0 0 0 0
30 Kedar Shiroor 0 0 0 0 0 0
31 Srikanth Mohan 0 0 0 0 0 0
32 Chetan Shah 0 0 0 0 0 0
33 Vijay Sunderesan 0 0 0 0 0 0
34 Nikhil Sunnyvale Blazers 0 0 0 0 0 0