# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Zach Zadoo 19 0 0 2 2 23
2 Pranay Suri 10 0 0 2 0 12
3 Rishi Bhardwaj 8 0 0 1 0 9
4 Nishanth Satyanarayana 6 0 0 0 1 7
5 Mahesh Krishnamurthy 6 0 0 0 0 6
6 Prathyay Bhandarkar 6 0 0 0 0 6
7 Mukul Kumar 5 0 0 1 0 6
8 Waseem Ashraf 4 0 0 1 0 5
9 Sumanth Pavuluri 4 0 0 0 0 4
10 Vinay Suri 3 0 0 0 0 3
11 Rohan Chandran 3 0 0 0 0 3
12 Jayanth Chakravarthy 3 0 0 0 0 3
13 Roshan Varsdarajan 1 0 0 1 0 2
14 Karan Kumar 1 0 0 0 0 1
15 Sinchan Bhattacharya 1 0 0 0 0 1
16 Arsh Buch 1 0 0 0 0 1
17 Sanketh Shah 0 0 0 1 0 1