# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Prumjot Panesar 11 0 2 0 1 14
2 Krishneal Goel 9 0 2 0 0 11
3 Ritesh Kadu 6 0 1 0 4 11
4 Sher Ali 4 0 0 0 3 7
5 Karteek Kankanala 5 0 0 0 0 5
6 Manoj Kumar 4 0 0 0 1 5
7 Umar Ali 3 0 0 0 0 3
8 Misbah Rehman 3 0 0 0 0 3
9 Umair Hoodbhoy 3 0 0 0 0 3
10 Harpreet Singh 2 0 0 0 0 2
11 Jigar Shah 2 0 0 0 0 2
12 Omar Nazeer 2 0 0 0 0 2
13 Ahmad Amin 2 0 0 0 0 2
14 Umesh K 1 0 0 0 0 1
15 Samir Essa 1 0 0 0 0 1
16 Sivateja Gujjalapati 0 0 0 0 1 1
17 Vikram Jaiswal 0 0 0 0 1 1
18 Nishant Jadhav 0 0 1 0 0 1
19 Ricky Saini 0 0 0 0 0 0
20 Hassan Yaseen 0 0 0 0 0 0
21 Prateek Tandon 0 0 0 0 0 0
22 Shashank 3bc0e047 0 0 0 0 0 0
23 Abhishek Pawar 0 0 0 0 0 0
24 Sundara Pandian 0 0 0 0 0 0
25 Kulpreet Singh 0 0 0 0 0 0
26 Prasad S Maganti 0 0 0 0 0 0
27 Pravinsinh Parmar 0 0 0 0 0 0
28 Sagar Jadhav 0 0 0 0 0 0
29 Vijay Peruri 0 0 0 0 0 0
30 Vijay Sundaresan 0 0 0 0 0 0
31 Jagat Singh 0 0 0 0 0 0
32 Hemanth Tanikonda 0 0 0 0 0 0