# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Rahul Khona 12 0 0 0 0 12
2 Shaqib Shaikh 8 0 0 2 0 10
3 Timil Patel 8 0 0 0 0 8
4 Anwar Ahmad 6 0 0 0 0 6
5 Ozair Nana 5 0 0 1 0 6
6 Shiva Vashisht 4 0 0 1 0 5
7 Sheryar Khan 4 0 0 0 0 4
8 Shoaib Saleem 3 0 0 0 0 3
9 Saad Khan 3 0 0 0 0 3
10 Asad Khan 3 0 0 0 0 3
11 Ravi Timbawala 3 0 0 0 0 3
12 Gautam Gulati 2 0 0 1 0 3
13 Adnan Aslam 2 0 0 0 0 2
14 Hasama Khan 1 0 0 0 0 1
15 Saurabh Netravalkar 1 0 0 0 0 1
16 Saqib Saleem 1 0 0 0 0 1
17 Arslan Khan 1 0 0 0 0 1
18 Zulkif Nana 1 0 0 0 0 1
19 Talib Naqvi 0 0 0 1 0 1