# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Davion Davidson 14 0 1 0 4 19
2 Amritpal Singh 12 0 1 0 1 14
3 Shevar Goonewardena 7 0 1 0 1 9
4 Jay Kashalikar 8 0 0 0 0 8
5 Bhavesh Jain 8 0 0 0 0 8
6 Rajat Parashar 6 0 1 0 0 7
7 Maninder Singh 4 0 0 0 0 4
8 Muhammed Saleem 3 0 0 0 0 3
9 Rudy Hinds 3 0 0 0 0 3
10 Vibhav Altekar 2 0 0 0 0 2
11 Asela Jayasinghe 2 0 0 0 0 2
12 Indika Douglas 1 0 0 0 1 2
13 Mohit Nataraj 1 0 0 0 0 1
14 Nirav Shah 1 0 0 0 0 1
15 Ashish Sharma 0 0 0 0 1 1
16 M Nataraj 0 0 0 0 0 0
17 Dan Sahadeo 0 0 0 0 0 0
18 Unsure 1 0 0 0 0 0 0
19 Kavindu Dhanapala 0 0 0 0 0 0
20 Sandeep Sharma 0 0 0 0 0 0