# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Davion Davidson 14 0 0 1 4 19
2 Amritpal Singh 12 0 0 1 1 14
3 Shevar Goonewardena 7 0 0 1 1 9
4 Jay Kashalikar 8 0 0 0 0 8
5 Bhavesh jain 8 0 0 0 0 8
6 Rajat Parashar 6 0 0 1 0 7
7 Maninder Singh 4 0 0 0 0 4
8 Rudy Hinds 3 0 0 0 0 3
9 Muhammed Saleem 3 0 0 0 0 3
10 Vibhav Altekar 2 0 0 0 0 2
11 Asela Jayasinghe 2 0 0 0 0 2
12 Indika Douglas 1 0 0 0 1 2
13 Nirav Shah 1 0 0 0 0 1
14 Mohit Nataraj 1 0 0 0 0 1
15 Ashish Sharma 0 0 0 0 1 1