# Player

Group

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Abid Ali Khan C
 Sahara
10 10 30.5 225 18 12.50 7.30 10.3 1 0 19 0
2 Sayed Zia C
 Sahara
9 9 31.0 190 8 23.75 6.13 23.2 0 0 9 0
3 Sheryar Khan C
 Sahara
9 9 34.0 196 6 32.67 5.76 34.0 0 0 21 2
4 Salahuddin Sahabzada C
 Sahara
10 10 29.0 199 6 33.17 6.86 29.0 0 0 5 1
5 Abdul Naseer C
 Sahara
5 5 18.0 165 6 27.50 9.17 18.0 0 0 3 0
6 Mohammad Tariq C
 Sahara
10 6 22.0 155 5 31.00 7.05 26.4 0 0 9 0
7 Shafiq Khan Safi C
 Sahara
6 2 6.0 27 3 9.00 4.50 12.0 0 0 1 0
8 Badar Munir C
 Sahara
10 5 9.0 45 3 15.00 5.00 18.0 0 0 0 0
9 Haroon Shinwari C
 Sahara
4 4 9.0 74 3 24.67 8.22 18.0 0 0 7 0
10 Tamim Khan C
 Sahara
5 1 2.0 11 0 5.50 0.0 0 0 4 0
11 Asadullah Amini C
 Sahara
9 1 0.1 1 0 6.00 0.0 0 0 1 0
12 Akram Ali C
 Sahara
6 1 1.0 6 0 6.00 0.0 0 0 0 0