# Player

Group

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Abid Ali Khan C
 Sahara
9 9 26.5 198 15 13.20 7.38 10.7 1 0 11 0
2 Sayed Zia C
 Sahara
8 8 28.0 178 8 22.25 6.36 21.0 0 0 8 0
3 Sheryar Khan C
 Sahara
8 8 30.0 171 6 28.50 5.70 30.0 0 0 12 1
4 Salahuddin Sahabzada C
 Sahara
9 9 26.0 185 6 30.83 7.12 26.0 0 0 5 1
5 Mohammad Tariq C
 Sahara
9 6 22.0 155 5 31.00 7.05 26.4 0 0 9 0
6 Shafiq Khan Safi C
 Sahara
5 2 6.0 27 3 9.00 4.50 12.0 0 0 1 0
7 Badar Munir C
 Sahara
9 4 8.0 39 3 13.00 4.88 16.0 0 0 0 0
8 Haroon Shinwari C
 Sahara
3 3 7.0 50 3 16.67 7.14 14.0 0 0 3 0
9 Abdul Naseer C
 Sahara
4 4 15.0 136 3 45.33 9.07 30.0 0 0 3 0
10 Tameem Muhammed Khan C
 Sahara
4 1 2.0 11 0 5.50 0.0 0 0 4 0
11 Asadullah Amini C
 Sahara
9 1 0.1 1 0 6.00 0.0 0 0 1 0
12 Akram Ali C
 Sahara
6 1 1.0 6 0 6.00 0.0 0 0 0 0