# Player

Group

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Chirag Borsadia B
 Davis
1 1 7.0 54 4 13.50 7.71 10.5 1 0 5 0
2 Bhavesh Jain B
 Davis
1 1 8.0 42 3 14.00 5.25 16.0 0 0 1 0
3 Mohit Nataraj B
 Davis
2 2 10.0 46 2 23.00 4.60 30.0 0 0 0 0
4 Demel Lord B
 Davis
1 1 8.0 40 2 20.00 5.00 24.0 0 0 0 0
5 Rudy Hinds B
 Davis
1 1 6.0 49 2 24.50 8.17 18.0 0 0 1 0
6 Amritpal Singh B
 Davis
2 2 14.0 68 1 68.00 4.86 84.0 0 0 6 1
7 Rudy Hinds B
 Davis
1 1 7.0 41 1 41.00 5.86 42.0 0 0 2 0
8 Demel Lord B
 Davis
1 1 3.0 7 0 2.33 0.0 0 0 1 0
9 Nirav Shah B
 Davis
2 2 9.0 51 0 5.67 0.0 0 0 1 0
10 Shevar Goonawardena B
 Davis
2 1 2.0 18 0 9.00 0.0 0 0 2 0
11 Rajat Parashar B
 Davis
2 1 5.0 49 0 9.80 0.0 0 0 3 0
12 Vibhav Altekar B
 Davis
1 1 1.0 11 0 11.00 0.0 0 0 2 0