# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Bhavesh jain
 Davis CC
13 12 103.0 328 27 12.15 3.18 22.9 0 1 14 0
2 Amritpal Singh
 Davis CC
12 11 81.4 246 23 10.70 3.01 21.3 1 1 15 0
3 Davion Davidson
 Davis CC
9 8 69.0 182 12 15.17 2.64 34.5 0 0 7 2
4 Mohit Nataraj
 Davis CC
13 8 44.5 163 9 18.11 3.64 29.9 0 0 9 1
5 Asela Jayasinghe
 Davis CC
4 4 30.0 109 7 15.57 3.63 25.7 1 0 6 0
6 Muhammed Saleem
 Davis CC
6 6 52.0 191 7 27.29 3.67 44.6 0 0 10 1
7 Demel Lord
 Davis CC
3 3 16.0 81 7 11.57 5.06 13.7 0 0 7 1
8 Rudy Hinds
 Davis CC
6 5 25.0 92 3 30.67 3.68 50.0 0 0 3 1
9 Avdesh Rai
 Davis CC
2 1 8.0 30 2 15.00 3.75 24.0 0 0 13 0
10 Vibhav Altekar
 Davis CC
12 1 0.3 0 1 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0
11 Ashish Sharma
 Davis CC
12 1 2.0 7 1 7.00 3.50 12.0 0 0 0 0
12 Asad Khan
 Davis CC
3 3 10.1 53 1 53.00 5.21 61.0 0 0 8 2
13 Sheraz Babar
 Davis CC
1 1 7.0 13 0 1.86 0.0 0 0 1 0
14 Nirav Shah
 Davis CC
3 1 3.0 8 0 2.67 0.0 0 0 1 0
15 Chirag Borsadia
 Davis CC
3 1 2.0 6 0 3.00 0.0 0 0 1 0
16 Shevar Goonewardena
 Davis CC
3 2 9.0 36 0 4.00 0.0 0 0 7 0
17 Husnain Naeem
 Davis CC
2 2 9.3 45 0 4.74 0.0 0 0 5 0
18 Rajat Parashar
 Davis CC
13 2 2.0 13 0 6.50 0.0 0 0 1 0