# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Bhavesh Jain
 Davis CC 1
12 12 100.5 314 30 10.47 3.11 20.2 1 1 13 2
2 Amritpal Singh
 Davis CC 1
13 13 97.0 348 29 12.00 3.59 20.1 2 0 14 4
3 Rudy Hinds
 Davis CC 1
11 11 78.0 293 21 13.95 3.76 22.3 3 0 14 15
4 Maninder Singh
 Davis CC 1
11 11 76.0 192 12 16.00 2.53 38.0 0 0 9 2
5 Asela Jayasinghe
 Davis CC 1
5 5 42.0 135 11 12.27 3.21 22.9 1 0 18 0
6 Nirav Shah
 Davis CC 1
12 11 37.1 101 8 12.62 2.72 27.9 0 0 6 0
7 Sandeep Sharma
 Davis CC 1
3 3 19.0 31 5 6.20 1.63 22.8 0 0 1 0
8 Davion Davidson
 Davis CC 1
8 3 16.0 58 3 19.33 3.62 32.0 0 0 2 0
9 Muhammed Saleem
 Davis CC 1
9 7 32.2 124 3 41.33 3.84 64.7 0 0 14 3
10 Mohit Nataraj
 Davis CC 1
2 2 7.0 18 1 18.00 2.57 42.0 0 0 1 0
11 Rajat Parashar
 Davis CC 1
14 3 7.0 28 1 28.00 4.00 42.0 0 0 1 0
12 Kavindu Dhanapala
 Davis CC 1
5 1 2.0 9 1 9.00 4.50 12.0 0 0 0 0
13 Dan Sahadeo
 Davis CC 1
1 1 5.0 23 1 23.00 4.60 30.0 0 0 1 0
14 Shevar Goonewardena
 Davis CC 1
9 2 3.0 16 1 16.00 5.33 18.0 0 0 0 0
15 Unsure 1
 Davis CC 1
1 1 4.0 9 0 2.25 0.0 0 0 1 0
16 Jay Kashalikar
 Davis CC 1
10 1 2.4 9 0 3.38 0.0 0 0 0 0