# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Karteek Kankanala
 Mavericks
10 10 0 282 299 28.20 94.31 55 0 0 3 2 0 4 23
2 Krishna Vasudevan
 Mavericks
10 9 3 199 184 33.17 108.15 54 0 0 2 2 0 0 18
3 Tamim Khan
 Mavericks
9 9 0 149 133 16.56 112.03 36 0 0 0 3 0 1 13
4 Ketan Phaye
 Mavericks
11 10 1 138 85 15.33 162.35 42 0 0 0 2 0 1 16
5 Vishal Shah
 Mavericks
9 9 1 135 106 16.88 127.36 51 0 0 1 1 0 2 18
6 Vivek Cholleti
 Mavericks
10 10 4 127 106 21.17 119.81 30 0 0 0 1 0 2 8
7 Govind Unkalkar
 Mavericks
2 2 0 121 92 60.50 131.52 86 0 1 1 1 0 1 12
8 Sher Ali
 Mavericks
3 3 0 111 79 37.00 140.51 40 0 0 0 3 0 5 9
9 Gorden Lopes
 Mavericks
5 5 0 67 54 13.40 124.07 21 0 0 0 0 0 3 0
10 Abhimanyu Bishnoi
 Mavericks
8 8 2 50 48 8.33 104.17 14 0 0 0 0 0 0 4
11 Snehal Fulzele
 Mavericks
1 1 0 28 15 28.00 186.67 28 0 0 0 1 0 2 3
12 Rohith Ramkumar
 Mavericks
1 1 0 20 16 20.00 125.00 20 0 0 0 0 0 1 1
13 Rajesh Mosur
 Mavericks
1 1 0 15 14 15.00 107.14 15 0 0 0 0 0 0 1
14 Anand Bhokare
 Mavericks
5 2 0 15 19 7.50 78.95 9 0 0 0 0 0 0 0
15 Nikul Bhatt
 Mavericks
5 2 1 13 19 13.00 68.42 13 0 0 0 0 1 0 1
16 Nishant Chapa
 Mavericks
8 4 3 11 17 11.00 64.71 8 0 0 0 0 0 0 0
17 Zuhayer Quazi
 Mavericks
3 1 0 7 7 7.00 100.00 7 0 0 0 0 0 0 0
18 Ravi Books
 Mavericks
1 1 1 6 5 120.00 6 0 0 0 0 0 0 0
19 Chandrasekharan Tirumurti
 Mavericks
6 1 1 2 2 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0
20 Mihir Kanojia
 Mavericks
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Bhuvesh Kaul
 Mavericks
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jigar Chhatbar
 Mavericks
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Sam Vora
 Mavericks
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
24 b Kaul
 Mavericks
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Natarajan Choodamani
 Mavericks
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0