# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Krishna Vasudevan
 Mavericks
8 6 0 193 176 32.17 109.66 54 0 0 2 2 0 0 18
2 Karteek Kankanala
 Mavericks
8 8 0 172 189 21.50 91.01 55 0 0 1 2 0 2 11
3 Vishal Shah
 Mavericks
7 6 0 125 98 20.83 127.55 51 0 0 1 1 0 2 16
4 Govind Unkalkar
 Mavericks
2 2 0 121 92 60.50 131.52 86 0 1 1 1 0 1 12
5 Sher Ali
 Mavericks
3 3 0 111 79 37.00 140.51 40 0 0 0 3 0 5 9
6 Vivek Cholleti
 Mavericks
8 6 0 109 96 18.17 113.54 30 0 0 0 1 0 2 8
7 Ketan Phaye
 Mavericks
9 7 0 108 69 15.43 156.52 42 0 0 0 2 0 1 12
8 Tamim Khan
 Mavericks
7 7 0 77 69 11.00 111.59 36 0 0 0 1 0 1 5
9 Abhimanyu Bishnoi
 Mavericks
6 4 0 40 38 10.00 105.26 14 0 0 0 0 0 0 2
10 Gorden Lopes
 Mavericks
3 3 0 37 38 12.33 97.37 21 0 0 0 0 0 1 0
11 Snehal Fulzele
 Mavericks
1 1 0 28 15 28.00 186.67 28 0 0 0 1 0 2 3
12 Rohith Ramkumar
 Mavericks
1 1 0 20 16 20.00 125.00 20 0 0 0 0 0 1 1
13 Rajesh Mosur
 Mavericks
1 1 0 15 14 15.00 107.14 15 0 0 0 0 0 0 1
14 Anand Bhokare
 Mavericks
5 2 0 15 19 7.50 78.95 9 0 0 0 0 0 0 0
15 Nikul Bhatt
 Mavericks
5 1 0 13 19 13.00 68.42 13 0 0 0 0 1 0 1
16 Nishant Chapa
 Mavericks
8 1 0 11 17 11.00 64.71 8 0 0 0 0 0 0 0
17 Zuhayer Quazi
 Mavericks
3 1 0 7 7 7.00 100.00 7 0 0 0 0 0 0 0
18 Ravi Books
 Mavericks
1 0 0 6 5 120.00 6 0 0 0 0 0 0 0
19 Chandrasekharan Tirumurti
 Mavericks
6 0 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0
20 Natarajan Choodamani
 Mavericks
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Sam Vora
 Mavericks
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jigar Chhatbar
 Mavericks
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
23 B Kaul
 Mavericks
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Mihir Kanojia
 Mavericks
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Bhuvesh Kaul
 Mavericks
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0