# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Arjun Thyagarajan
 Sunnyvale-Cardinals
4 4 1 276 278 92.00 99.28 151 1 1 1 1 0 6 14
2 Prumjot Panesar
 Santa Clara Aces
5 5 3 210 319 105.00 65.83 82 0 1 1 3 0 2 20
3 Vinay Suri
 Stanford-1
5 5 0 181 243 36.20 74.49 55 0 0 1 3 1 4 11
4 Rishi Bhardwaj
 Stanford-1
5 5 1 174 307 43.50 56.68 64 0 0 2 1 0 1 12
5 Anoop Krishnan
 Sunnyvale-Cardinals
4 4 0 133 210 33.25 63.33 56 0 0 1 1 0 2 8
6 Saqib Saleem
 All Stars CC
3 3 1 125 186 62.50 67.20 81 0 1 1 1 0 0 13
7 Anwar Ahmad
 Santa Clara Aces
5 5 0 122 97 24.40 125.77 87 0 1 1 0 1 10 10
8 Mohit Nataraj
 Davis CC
4 4 0 114 110 28.50 103.64 66 0 0 1 1 0 3 13
9 Ajay Vattipally
 UC Warriors
5 5 2 114 174 38.00 65.52 65 0 0 1 0 1 0 6
10 Shaqib Shaikh
 Marin-1
5 5 0 113 238 22.60 47.48 56 0 0 1 1 1 0 6
11 Saurabh Naresh Netravalkar
 Marin-1
4 4 1 112 131 37.33 85.50 67 0 0 1 0 0 1 7
12 Jodha Sandhu
 Tracy United CC
4 4 0 111 114 27.75 97.37 38 0 0 0 3 0 6 9
13 Arsh Sidhu
 Tracy United CC
4 4 0 110 124 27.50 88.71 60 0 0 1 1 1 9 5
14 Neeraj Goel
 Tracy United CC
3 3 1 105 88 52.50 119.32 53 0 0 1 1 0 7 3
15 Rohith Ramkumar
 Stanford-1
4 4 1 98 89 32.67 110.11 53 0 0 1 0 0 6 10
16 Sudhanshu Mahajan
 Stanford-1
5 5 0 97 119 19.40 81.51 64 0 0 1 0 1 3 7
17 Shantanu Divekar
 Santa Clara Aces
5 5 2 97 131 32.33 74.05 49 0 0 0 1 1 4 6
18 Hanan Khan
 All Stars CC
4 4 0 96 112 24.00 85.71 43 0 0 0 2 0 3 8
19 Natraj Chithapuram
 Marin-1
5 5 0 95 133 19.00 71.43 30 0 0 0 2 0 2 6
20 Sakthi Karimanal
 Sunnyvale-Cardinals
5 4 0 94 146 23.50 64.38 45 0 0 0 2 1 0 6
21 Sparshith Gowda
 Sunnyvale-Cardinals
3 3 0 92 124 30.67 74.19 46 0 0 0 2 0 4 2
22 Naveen Kancherla
 UC Warriors
5 5 0 87 94 17.40 92.55 50 0 0 1 0 1 2 5
23 Pranay Suri
 Stanford-1
5 5 0 87 135 17.40 64.44 34 0 0 0 2 0 2 6
24 Vibhav Altekar
 Davis CC
3 3 0 87 192 29.00 45.31 47 0 0 0 2 0 1 5
25 Natwar Agrawal
 Stanford-1
5 5 0 85 150 17.00 56.67 33 0 0 0 2 0 0 3
26 Jay Mehta
 UC Warriors
4 4 0 80 120 20.00 66.67 39 0 0 0 2 0 1 6
27 Dilraj Dhaliwal
 Fresno CC
5 5 0 76 146 15.20 52.05 26 0 0 0 1 0 3 7
28 Krishneal Goel
 Santa Clara Aces
5 5 1 73 153 18.25 47.71 36 0 0 0 1 0 0 4
29 Rajat Parashar
 Davis CC
4 4 0 72 100 18.00 72.00 47 0 0 0 1 1 2 5
30 Abbas Jafri
 Sunnyvale-Cardinals
5 5 2 71 76 23.67 93.42 27 0 0 0 1 0 3 4
31 Vatsal Vaghela
 Marin-1
6 6 0 69 216 11.50 31.94 22 0 0 0 0 1 0 3
32 Kiran Keerthi
 UC Warriors
5 3 1 68 106 34.00 64.15 43 0 0 0 1 0 0 6
33 Rishab Nanda
 Santa Clara Aces
2 2 0 66 66 33.00 100.00 58 0 0 1 0 0 4 5
34 Husnain Naeem
 Fresno CC
4 4 0 64 104 16.00 61.54 28 0 0 0 1 1 5 4
35 Achyuth Reddy
 UC Warriors
4 4 1 62 71 20.67 87.32 45 0 0 0 1 0 1 6
36 Ashish Sharma
 Davis CC
4 4 1 62 207 20.67 29.95 21 0 0 0 0 1 0 3
37 Shashank Vittaladevaram
 Sunnyvale-Cardinals
2 2 0 61 59 30.50 103.39 35 0 0 0 2 0 0 6
38 Srinivas Salver
 Sunnyvale-Cardinals
4 4 0 60 90 15.00 66.67 23 0 0 0 0 0 0 5
39 Sukhwant Sekhon
 Fresno CC
5 5 0 60 101 12.00 59.41 32 0 0 0 1 0 0 5
40 Ritesh Kadu
 Santa Clara Aces
3 3 0 59 102 19.67 57.84 54 0 0 1 0 1 0 3
41 Gurwinder Rana
 Tracy United CC
3 3 0 59 138 19.67 42.75 23 0 0 0 0 0 1 4
42 Timil Patel
 Marin-1
1 1 0 58 64 58.00 90.62 58 0 0 1 0 0 0 5
43 M. Asad
 All Stars CC
2 2 0 58 92 29.00 63.04 34 0 0 0 1 0 1 5
44 Umang Parikh
 Marin-1
3 3 0 57 107 19.00 53.27 29 0 0 0 1 0 1 3
45 Baldev Birk
 Fresno CC
5 5 0 50 97 10.00 51.55 34 0 0 0 1 0 1 2
46 V R Ranjan Makki
 Sunnyvale-Cardinals
3 3 1 48 91 24.00 52.75 25 0 0 0 1 0 0 4
47 Junaid Aziz
 Marin-1
4 4 0 47 120 11.75 39.17 26 0 0 0 1 0 0 5
48 Karteek Kankanala
 Davis CC
3 3 0 47 127 15.67 37.01 17 0 0 0 0 0 1 3
49 Numan Mustafa
 All Stars CC
3 3 0 46 147 15.33 31.29 26 0 0 0 1 0 0 3
50 Masood Mehmood
 All Stars CC
4 3 0 45 43 15.00 104.65 27 0 0 0 1 1 3 1
51 Usama Akram
 All Stars CC
3 3 0 45 88 15.00 51.14 38 0 0 0 1 1 1 2
52 Sahij Khaira
 Tracy United CC
4 4 0 43 73 10.75 58.90 30 0 0 0 1 0 1 2
53 Vamsi i
 UC Warriors
4 4 0 42 47 10.50 89.36 33 0 0 0 1 1 0 4
54 Srinivas Raghavan
 Stanford-1
4 3 0 41 66 13.67 62.12 30 0 0 0 1 1 0 1
55 Sharath Chandra
 UC Warriors
5 4 0 41 80 10.25 51.25 19 0 0 0 0 0 0 1
56 Mrunal Patel
 Marin-1
1 1 0 41 88 41.00 46.59 41 0 0 0 1 0 0 1
57 Aravind Patman
 Sunnyvale-Cardinals
4 4 0 39 68 9.75 57.35 15 0 0 0 0 1 0 2
58 Hassan Yaseen
 All Stars CC
4 3 0 38 90 12.67 42.22 30 0 0 0 1 0 0 2
59 Lovejot Aulakh
 Tracy United CC
4 4 2 37 55 18.50 67.27 18 0 0 0 0 1 1 2
60 Saeed Ahmed
 All Stars CC
4 3 0 37 63 12.33 58.73 15 0 0 0 0 0 1 3
61 Ronak Ghadiya
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 0 36 29 36.00 124.14 36 0 0 0 1 0 1 2
62 Srinivasan Mohan
 UC Warriors
3 2 0 36 51 18.00 70.59 20 0 0 0 0 0 0 3
63 Sohan Bhat
 UC Warriors
3 3 1 34 80 17.00 42.50 33 0 0 0 1 1 0 1
64 Zach Zadoo
 Stanford-1
5 5 0 34 93 6.80 36.56 20 0 0 0 0 2 0 1
65 Vijay Gadde
 Sunnyvale-Cardinals
5 4 2 32 44 16.00 72.73 20 0 0 0 0 2 0 3
66 Aman Singh
 Fresno CC
2 2 1 32 59 32.00 54.24 31 0 0 0 1 0 0 3
67 Kanwar Singh
 Fresno CC
4 4 1 32 117 10.67 27.35 14 0 0 0 0 0 0 3
68 Praharsh Anisetty
 UC Warriors
2 1 1 31 44 70.45 31 0 0 0 1 0 1 1
69 Shiva Vashishat
 Santa Clara Aces
3 3 0 30 83 10.00 36.14 27 0 0 0 1 1 0 3
70 Hemi Khaira
 Tracy United CC
3 3 0 30 104 10.00 28.85 13 0 0 0 0 0 0 1
71 Akul Saxena
 Stanford-1
4 4 3 29 66 29.00 43.94 11 0 0 0 0 0 1 0
72 Aman Saini
 Tracy United CC
3 2 0 26 62 13.00 41.94 23 0 0 0 0 0 1 0
73 Waqas Haider
 All Stars CC
1 1 1 25 16 156.25 25 0 0 0 1 0 0 3
74 Jay Mehta
 UC Warriors
1 1 0 25 25 25.00 100.00 25 0 0 0 1 0 1 3
75 Malik Junaid
 Davis CC
3 3 0 25 27 8.33 92.59 12 0 0 0 0 0 0 3
76 Adeel Syed
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 0 25 29 25.00 86.21 25 0 0 0 1 0 0 3
77 Ashok Singh
 Fresno CC
2 2 0 25 32 12.50 78.12 16 0 0 0 0 0 1 2
78 Kislaya s
 Santa Clara Aces
4 2 1 24 42 24.00 57.14 13 0 0 0 0 0 0 1
79 Avtar Gill
 Fresno CC
2 2 0 24 48 12.00 50.00 18 0 0 0 0 0 0 4
80 Nirav Shah
 Davis CC
4 4 1 23 68 7.67 33.82 8 0 0 0 0 0 0 0
81 Mohammad Tariq
 All Stars CC
3 2 0 22 29 11.00 75.86 13 0 0 0 0 0 1 2
82 Jay Kashalikar
 Davis CC
4 4 0 22 61 5.50 36.07 17 0 0 0 0 1 0 2
83 Ravi Krishna Pasupuleti
 Marin-1
2 2 0 20 21 10.00 95.24 16 0 0 0 0 0 2 0
84 Gaurav Patenkar
 Marin-1
2 2 0 20 34 10.00 58.82 20 0 0 0 0 1 0 0
85 Rahul Khona
 Marin-1
5 5 2 19 45 6.33 42.22 10 0 0 0 0 1 0 2
86 Kuljit Singh
 Fresno CC
1 1 0 19 59 19.00 32.20 19 0 0 0 0 0 0 1
87 Koushik Jayakumar
 Marin-1
1 1 0 18 21 18.00 85.71 18 0 0 0 0 0 0 1
88 Jayavel s
 UC Warriors
4 2 0 18 24 9.00 75.00 11 0 0 0 0 0 0 1
89 Rafeh Akram
 All Stars CC
2 2 0 18 34 9.00 52.94 11 0 0 0 0 0 0 1
90 Rudrik Suthar
 Stanford-1
3 2 0 18 36 9.00 50.00 15 0 0 0 0 0 0 0
91 Zeeshan Niazi
 Tracy United CC
4 3 0 18 51 6.00 35.29 11 0 0 0 0 1 1 1
92 Arun Kaiwar
 Davis CC
1 1 1 17 23 73.91 17 0 0 0 0 0 0 2
93 Ranjan Entourage Ncca T20
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 0 17 26 17.00 65.38 17 0 0 0 0 0 0 1
94 Shahid Mahmood
 Fresno CC
3 3 0 17 35 5.67 48.57 12 0 0 0 0 0 1 0
95 Amritpal Singh
 Davis CC
4 4 0 16 32 4.00 50.00 7 0 0 0 0 1 0 1
96 Raju Kasi
 UC Warriors
2 2 1 15 28 15.00 53.57 8 0 0 0 0 0 0 1
97 Atif Iqbal
 Sunnyvale-Cardinals
3 1 1 14 23 60.87 14 0 0 0 0 0 0 1
98 Pinder Singh
 Tracy United CC
1 1 0 14 29 14.00 48.28 14 0 0 0 0 0 1 0
99 Srikanth Varma
 UC Warriors
5 4 1 14 39 4.67 35.90 7 0 0 0 0 1 0 0
100 Kuldeep Singh
 Tracy United CC
4 3 1 14 56 7.00 25.00 5 0 0 0 0 0 0 0
101 Ali Reza
 Tracy United CC
1 1 1 13 47 27.66 13 0 0 0 0 0 0 0
102 Irfan Nazir
 Fresno CC
4 4 1 13 52 4.33 25.00 6 0 0 0 0 0 0 1
103 Lavi Sekhon
 Fresno CC
5 5 0 12 43 2.40 27.91 5 0 0 0 0 1 0 2
104 Bhavesh j
 Davis CC
4 3 1 11 34 5.50 32.35 7 0 0 0 0 0 0 1
105 Misbah Rehman
 Santa Clara Aces
1 1 0 10 18 10.00 55.56 10 0 0 0 0 0 1 0
106 Fahad Khan
 All Stars CC
4 3 3 10 20 50.00 5 0 0 0 0 0 0 0
107 Arsh Buch
 Stanford-1
1 1 1 10 24 41.67 10 0 0 0 0 0 0 0
108 Zahid Shafi
 All Stars CC
2 2 1 10 29 10.00 34.48 8 0 0 0 0 0 0 1
109 Happy Singh
 Santa Clara Aces
1 1 0 8 7 8.00 114.29 8 0 0 0 0 0 1 0
110 Umer Zeeshan Ashraf
 UC Warriors
4 3 0 8 12 2.67 66.67 8 0 0 0 0 2 0 1
111 Khalil Ahmad
 Fresno CC
2 2 0 8 25 4.00 32.00 8 0 0 0 0 1 0 0
112 Sharath Chandra
 All Stars CC
2 2 0 8 27 4.00 29.63 6 0 0 0 0 0 0 0
113 Karan Kumar
 Stanford-1
4 3 1 7 15 3.50 46.67 5 0 0 0 0 0 0 0
114 Praveen Kumar C p
 Sunnyvale-Cardinals
2 1 0 7 22 7.00 31.82 7 0 0 0 0 0 0 0
115 Santhosh Lelsani
 Marin-1
2 2 0 6 21 3.00 28.57 6 0 0 0 0 1 0 0
116 Hassan Imam
 Santa Clara Aces
5 2 1 6 30 6.00 20.00 5 0 0 0 0 0 0 0
117 Mihir Kanojia
 Santa Clara Aces
4 2 1 6 45 6.00 13.33 5 0 0 0 0 0 0 0
118 Koushik Kopanati
 Santa Clara Aces
1 1 0 5 11 5.00 45.45 5 0 0 0 0 0 0 1
119 Tivanka Goonetilleke
 Marin-1
1 1 0 5 30 5.00 16.67 5 0 0 0 0 0 0 0
120 Vivek Dubey
 Santa Clara Aces
1 1 0 4 7 4.00 57.14 4 0 0 0 0 0 0 0
121 Govind Unkalkar
 Santa Clara Aces
1 1 0 4 7 4.00 57.14 4 0 0 0 0 0 0 0
122 Manish Sharma
 Marin-1
1 1 0 4 16 4.00 25.00 4 0 0 0 0 0 0 0
123 Reuben Abraham
 Marin-1
2 2 0 4 17 2.00 23.53 3 0 0 0 0 0 0 0
124 Snehal Fulzale
 Sunnyvale-Cardinals
2 2 0 4 19 2.00 21.05 3 0 0 0 0 0 0 0
125 Rudy Hinds
 Davis CC
1 1 0 4 20 4.00 20.00 4 0 0 0 0 0 0 0
126 r Singh
 Fresno CC
1 1 1 4 29 13.79 4 0 0 0 0 0 0 0
127 Asad Khan
 Davis CC
1 1 0 3 4 3.00 75.00 3 0 0 0 0 0 0 0
128 Dilpreet Billing
 Tracy United CC
1 1 0 3 4 3.00 75.00 3 0 0 0 0 0 0 0
129 Srinidhi Raghavendran
 Marin-1
1 1 0 3 11 3.00 27.27 3 0 0 0 0 0 0 0
130 Sridhar Reddi
 UC Warriors
2 2 0 3 11 1.50 27.27 2 0 0 0 0 0 0 0
131 Raman Singh
 Tracy United CC
4 4 0 3 24 0.75 12.50 2 0 0 0 0 2 0 0
132 Nauman Mustafa
 All Stars CC
1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
133 Harmail Khela
 Fresno CC
2 1 1 2 6 33.33 2 0 0 0 0 0 0 0
134 Talha Sheikh
 Marin-1
2 2 0 2 6 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
135 Gurnek Singh
 Fresno CC
1 1 0 2 8 2.00 25.00 2 0 0 0 0 0 0 0
136 Venkanna Dora G
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 0 2 8 2.00 25.00 2 0 0 0 0 0 0 0
137 Umar Bham
 Marin-1
2 2 0 2 8 1.00 25.00 2 0 0 0 0 1 0 0
138 Demel Lord
 Davis CC
2 2 0 2 10 1.00 20.00 2 0 0 0 0 1 0 0
139 Harpreet Harry Pannu
 Tracy United CC
1 1 0 2 10 2.00 20.00 2 0 0 0 0 0 0 0
140 Ranjeet Singh
 Fresno CC
4 4 0 2 18 0.50 11.11 2 0 0 0 0 3 0 0
141 Girish Tiwale
 Marin-1
2 2 1 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
142 Ranjan Sunnyvale Entourage
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 0 1 7 1.00 14.29 1 0 0 0 0 0 0 0
143 Jagdeep Bisla
 Fresno CC
2 2 0 1 12 0.50 8.33 1 0 0 0 0 1 0 0
144 Vijay Kuppili
 Stanford-1
2 2 0 1 13 0.50 7.69 1 0 0 0 0 1 0 0
145 Tanveer Malek
 Marin-1
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
146 Muhammed Saleem
 Davis CC
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
147 Chirag Borsadia
 Davis CC
1 1 1 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Subramanian Seshadri
 Stanford-1
1 1 1 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Dayakaran Singh
 Fresno CC
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
150 Rashpal Singh
 Fresno CC
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
151 Hamza k
 Stanford-1
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
152 Yashveer Arya
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 1 0 3 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Ravi Timbawala
 Marin-1
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
154 Kiran Bondali
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
155 Sheryar Khan
 All Stars CC
4 3 0 0 17 0.00 0.00 0 0 0 0 0 3 0 0
156 Jayanth Chakravarthy
 Stanford-1
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Megharaj Bhosale
 Sunnyvale-Cardinals
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Gautham Sista
 Santa Clara Aces
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Happy Singh
 Santa Clara Aces
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Krishna Kumar Yerur Srinivasa Rao
 Santa Clara Aces
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Bhavesh Jain
 Davis CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Guri Singh
 Santa Clara Aces
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Shashank Kandoor
 Sunnyvale-Cardinals
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Mahesh Vaghela
 Sunnyvale-Cardinals
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Fawad Khan Bangash
 All Stars CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Hasan Imam
 Santa Clara Aces
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Chandrasekharan Tirumurti
 Santa Clara Aces
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Sheraz Babar
 All Stars CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Vishok Amar Kumar
 Santa Clara Aces
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0