# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Vinay Suri
 Stanford-1
9 9 1 379 432 47.38 87.73 166 1 0 1 1 0 5 30
2 Prumjot Panesar
 Santa Clara Aces
10 10 0 309 531 30.90 58.19 61 0 0 3 3 0 1 24
3 Raghavendar V
 Bay Area Bravos
7 7 2 308 430 61.60 71.63 103 1 1 1 2 0 8 20
4 Saqib Saleem
 All Stars CC
4 4 1 272 366 90.67 74.32 81 0 2 3 1 0 6 21
5 Kiran Keerthi
 UC Warriors
7 7 0 262 342 37.43 76.61 74 0 0 3 0 0 6 23
6 Vibhav Altekar
 Davis CC
10 10 1 250 398 27.78 62.81 63 0 0 1 4 0 2 20
7 Raman Singh
 Tracy United CC
9 9 1 247 259 30.88 95.37 61 0 0 2 1 0 11 13
8 Arshdeep Singh
 Cougars-1
9 9 0 247 440 27.44 56.14 47 0 0 0 5 1 1 21
9 Carmo Rodrigues
 Central Valley-1
9 8 1 240 180 34.29 133.33 93 0 1 1 3 0 8 24
10 Ranvir Kumar
 Cougars-1
7 7 0 224 362 32.00 61.88 60 0 0 3 1 1 3 17
11 Krishna Prasad
 Cougars-1
7 7 1 218 318 36.33 68.55 102 1 0 0 1 0 3 15
12 Karthik Bhatt
 Bay Area Bravos
8 8 0 212 197 26.50 107.61 79 0 2 2 1 0 3 22
13 Mohak Buch
 Sunnyvale-Cardinals
5 5 0 208 318 41.60 65.41 87 0 1 2 2 0 0 13
14 Arjun Thyagarajan
 Sunnyvale-Cardinals
7 7 0 207 256 29.57 80.86 53 0 0 1 4 1 1 11
15 Ali Reza
 Tracy United CC
9 9 1 206 251 25.75 82.07 79 0 1 1 2 1 10 16
16 Prasad Kapa
 Berkeley Prime
8 7 0 206 319 29.43 64.58 86 0 1 1 3 1 0 15
17 Mohit Nataraj
 Davis CC
11 10 1 206 338 22.89 60.95 46 0 0 0 4 0 5 13
18 Ajay Kumar V
 UC Warriors
8 8 1 205 348 29.29 58.91 59 0 0 1 2 1 1 16
19 Rajat Parashar
 Davis CC
11 11 0 201 290 18.27 69.31 61 0 0 1 3 0 1 21
20 Saurabh Netravalkar
 Marin-1
10 9 1 200 243 25.00 82.30 62 0 0 2 2 1 1 17
21 Sharath Chandra
 Berkeley Prime
8 7 1 194 260 32.33 74.62 77 0 1 2 1 1 0 12
22 Rishab Nanda
 Santa Clara Aces
8 8 2 191 182 31.83 104.95 65 0 0 1 2 0 2 11
23 Sunny Singh
 Cougars-1
9 9 0 186 176 20.67 105.68 53 0 0 1 2 1 11 15
24 Prabhjot Gossal
 Central Valley-1
9 7 1 183 276 30.50 66.30 87 0 1 2 0 0 1 19
25 Dilip Tummala
 Bay Area Bravos
11 11 4 182 295 26.00 61.69 49 0 0 0 3 0 8 12
26 Abhimanyu Bishnoi
 Santa Clara Bees
9 9 0 181 261 20.11 69.35 64 0 0 1 3 1 6 11
27 Lavi Sekhon
 Fresno CC
9 9 0 178 439 19.78 40.55 61 0 0 1 2 1 0 16
28 Sukhwant Sekhon
 Fresno CC
9 9 1 173 263 21.62 65.78 65 0 0 1 1 0 4 16
29 Gurpreet Gill
 Central Valley-1
10 8 1 168 216 24.00 77.78 44 0 0 0 4 0 7 12
30 Karan Chandel
 Central Valley-1
10 10 2 166 160 20.75 103.75 55 0 0 1 2 3 5 7
31 Ahmad Amin
 Santa Clara Aces
9 8 0 165 339 20.62 48.67 68 0 0 1 1 1 2 15
32 Timil Patel
 Marin-1
4 4 1 163 226 54.33 72.12 86 0 1 2 0 0 0 8
33 Rishi Bhardwaj
 Stanford-1
8 8 1 162 277 23.14 58.48 51 0 0 1 2 0 3 10
34 Davion Davidson
 Davis CC
9 9 1 161 218 20.12 73.85 106 1 0 0 0 1 5 11
35 Sai Giridhar
 Bay Area Bravos
10 10 0 159 212 15.90 75.00 44 0 0 0 2 2 6 9
36 Sher Ali
 Santa Clara Bees
9 9 0 156 263 17.33 59.32 111 1 0 0 0 2 0 13
37 Natwar Agrawal
 Berkeley Prime
8 7 0 154 272 22.00 56.62 65 0 0 1 2 2 0 13
38 goel neeraj
 Tracy United CC
8 7 0 149 144 21.29 103.47 69 0 0 1 0 0 7 16
39 Arsh Sidhu
 Tracy United CC
9 8 1 149 202 21.29 73.76 45 0 0 0 3 1 4 13
40 Mahesh Krishnamurthy
 Stanford-1
9 7 1 147 140 24.50 105.00 86 0 1 1 0 0 4 14
41 Aditya Mishra
 Santa Clara Aces
6 6 3 146 155 48.67 94.19 66 0 0 1 1 0 0 15
42 Anwar Ahmed
 Marin-1
8 8 0 145 117 18.12 123.93 69 0 0 1 1 2 8 15
43 Mohit Yadav
 Fresno CC
7 7 0 142 273 20.29 52.01 51 0 0 1 1 0 2 7
44 Hemi Khaira
 Tracy United CC
8 8 0 140 229 17.50 61.14 44 0 0 0 2 0 8 7
45 Dilpreet Billing
 Fresno CC
7 7 0 139 180 19.86 77.22 59 0 0 1 1 0 2 11
46 Karthik Rayala
 Bay Area Bravos
11 11 0 137 289 12.45 47.40 28 0 0 0 2 3 1 13
47 Kushal Mehta
 Sunnyvale-Cardinals
4 4 0 134 187 33.50 71.66 58 0 0 1 2 0 0 9
48 Arsh Buch
 Stanford-1
8 8 1 134 269 19.14 49.81 58 0 0 1 1 0 0 9
49 Shiva Vashishat
 Santa Clara Aces
8 8 0 133 303 16.62 43.89 33 0 0 0 3 0 3 2
50 Praveen Kumar
 Sunnyvale-Cardinals
6 5 2 132 261 44.00 50.57 47 0 0 0 3 0 0 8
51 Unmesh Deshpande
 Santa Clara Bees
9 9 1 132 329 16.50 40.12 33 0 0 0 3 0 0 9
52 Anoop Krishnan
 Sunnyvale-Cardinals
4 4 1 130 153 43.33 84.97 55 0 0 2 0 1 1 18
53 Sparshith Gowda
 Sunnyvale-Cardinals
9 8 1 125 185 17.86 67.57 34 0 0 0 2 1 5 3
54 Sheryar Khan
 Santa Clara Aces
9 8 0 125 231 15.62 54.11 34 0 0 0 2 1 3 7
55 Ram Prasad
 Bay Area Bravos
10 10 0 125 301 12.50 41.53 42 0 0 0 2 1 0 8
56 Imran Khan
 Cougars-1
9 9 3 124 242 20.67 51.24 57 0 0 1 1 2 2 8
57 Abbas Jafri
 Sunnyvale-Cardinals
10 10 1 123 192 13.67 64.06 53 0 0 1 0 0 3 8
58 Sandeep Sharma
 Tracy United CC
7 7 1 123 221 20.50 55.66 52 0 0 1 1 1 6 5
59 Amritpal Singh
 Davis CC
10 8 1 123 252 17.57 48.81 41 0 0 0 3 0 0 8
60 Krishneal Goel
 Santa Clara Aces
11 11 1 120 257 12.00 46.69 41 0 0 0 2 2 1 7
61 Ahmad Raza
 All Stars CC
6 6 1 119 162 23.80 73.46 42 0 0 0 2 0 2 8
62 Sridhar Reddi
 UC Warriors
7 7 0 118 163 16.86 72.39 37 0 0 0 1 1 3 15
63 Sahij Khaira
 Tracy United CC
8 8 0 117 254 14.62 46.06 32 0 0 0 3 0 2 8
64 Sharath Chandra
 UC Warriors
8 7 0 115 181 16.43 63.54 36 0 0 0 2 2 1 9
65 Natraj Chithapuram
 Marin-1
10 9 0 115 247 12.78 46.56 51 0 0 1 0 0 2 10
66 Navanpreet Singh
 Central Valley-1
10 10 0 114 161 11.40 70.81 47 0 0 0 1 1 3 12
67 Harish Choudhary
 Berkeley Prime
5 5 1 114 272 28.50 41.91 39 0 0 0 2 0 0 5
68 Usama Akram
 All Stars CC
8 8 0 113 276 14.12 40.94 31 0 0 0 2 2 2 9
69 Ritesh Kadu
 Santa Clara Aces
9 9 0 112 159 12.44 70.44 31 0 0 0 1 2 0 6
70 Pranay Suri
 Stanford-1
7 6 0 109 127 18.17 85.83 35 0 0 0 2 0 3 6
71 Jayanth Chakravarthy
 Stanford-1
9 8 3 108 197 21.60 54.82 45 0 0 0 2 1 2 6
72 Indika Douglas
 Davis CC
6 6 0 107 157 17.83 68.15 31 0 0 0 2 0 1 13
73 Zahid Shafi
 All Stars CC
6 6 0 106 174 17.67 60.92 35 0 0 0 2 0 2 12
74 Shaqib Shaikh
 Marin-1
6 6 1 106 234 21.20 45.30 54 0 0 1 1 0 0 12
75 Naveen Kancherla
 UC Warriors
8 5 1 104 76 26.00 136.84 40 0 0 0 1 0 4 10
76 Snehal Fulzale
 Santa Clara Aces
6 6 0 103 133 17.17 77.44 76 0 1 1 1 3 2 14
77 Sohan Bhat
 Marin-1
4 4 1 103 181 34.33 56.91 69 0 0 1 1 1 0 5
78 Sreekar Yallapragada
 Bay Area Bravos
10 10 0 102 260 10.20 39.23 27 0 0 0 1 0 0 6
79 Abhijeeth Jhadav
 Berkeley Prime
8 7 1 100 181 16.67 55.25 35 0 0 0 1 2 3 6
80 Abhi Singh
 Central Valley-1
9 7 1 100 189 16.67 52.91 46 0 0 0 1 1 0 4
81 Vamsi I
 UC Warriors
4 4 0 99 161 24.75 61.49 38 0 0 0 2 0 1 4
82 Arjun Sridhar
 Santa Clara Bees
6 6 0 99 208 16.50 47.60 79 0 1 1 0 0 1 5
83 Ravi Krishna Pasupuleti
 Marin-1
7 7 0 96 138 13.71 69.57 41 0 0 0 2 2 5 7
84 Srihari Dasarathy
 Sunnyvale-Cardinals
6 6 2 95 162 23.75 58.64 53 0 0 1 1 2 1 11
85 Dilraj Dhaliwal
 Fresno CC
8 7 1 95 176 15.83 53.98 47 0 0 0 1 0 0 9
86 Krishna Kumar Yerur Srinivasa Rao
 Santa Clara Aces
10 7 3 94 152 23.50 61.84 34 0 0 0 1 1 2 3
87 Hanan Khan
 All Stars CC
5 5 0 88 131 17.60 67.18 63 0 0 1 0 0 0 9
88 Misbah Rehman
 Santa Clara Aces
6 6 0 88 170 14.67 51.76 27 0 0 0 2 0 1 3
89 Raju Kasi
 UC Warriors
8 7 2 87 92 17.40 94.57 46 0 0 0 1 2 5 2
90 Rohit Fresno Cc 1
 Fresno CC
1 1 0 85 54 85.00 157.41 85 0 1 1 0 0 8 5
91 Saeed Ahmed
 All Stars CC
5 5 0 84 83 16.80 101.20 42 0 0 0 2 1 4 9
92 Ashish Sharma
 Davis CC
10 8 3 83 206 16.60 40.29 23 0 0 0 0 3 0 3
93 Ozair Nana
 Marin-1
7 6 0 81 119 13.50 68.07 70 0 0 1 0 2 0 10
94 Vijay Peruri
 Sunnyvale-Cardinals
6 6 3 81 126 27.00 64.29 31 0 0 0 2 0 0 4
95 Hassan Yasin
 All Stars CC
8 8 0 81 150 10.12 54.00 19 0 0 0 0 0 1 7
96 Numan Mustafa
 All Stars CC
6 6 0 80 201 13.33 39.80 39 0 0 0 1 1 0 10
97 sudhanshu mahajan
 Berkeley Prime
7 6 0 76 121 12.67 62.81 28 0 0 0 1 1 1 4
98 Krishnan Sasikumar
 Bay Area Bravos
10 10 3 76 122 10.86 62.30 30 0 0 0 1 2 2 4
99 Praharsh Anisetty
 UC Warriors
5 5 1 75 111 18.75 67.57 31 0 0 0 1 0 0 5
100 barry manogaran
 Bay Area Bravos
7 7 0 74 143 10.57 51.75 25 0 0 0 1 0 0 5
101 Gaurav Patankar
 Cougars-1
6 6 0 70 108 11.67 64.81 37 0 0 0 1 1 0 4
102 Sanketh Shah
 Stanford-1
3 3 0 68 90 22.67 75.56 51 0 0 1 0 1 1 5
103 Zach Zadoo
 Stanford-1
9 7 0 67 96 9.57 69.79 38 0 0 0 1 1 2 5
104 Jai Singh
 Fresno CC
7 7 1 66 146 11.00 45.21 23 0 0 0 0 1 0 5
105 Sukhjinder Dhillon
 Central Valley-1
8 5 1 65 160 16.25 40.62 38 0 0 0 1 1 1 4
106 Marcus Stewart
 Central Valley-1
4 4 1 64 64 21.33 100.00 27 0 0 0 1 0 1 3
107 Sameer Sayed
 Cougars-1
8 8 0 64 163 8.00 39.26 17 0 0 0 0 2 2 2
108 Anand B
 Santa Clara Bees
8 8 0 63 111 7.88 56.76 34 0 0 0 1 2 1 7
109 Amit Valia
 Santa Clara Bees
6 6 0 62 137 10.33 45.26 27 0 0 0 1 0 0 6
110 Saami Siddiqui
 Cougars-1
7 7 2 62 169 12.40 36.69 19 0 0 0 0 0 0 1
111 Achyuth Reddy
 UC Warriors
6 5 1 61 99 15.25 61.62 30 0 0 0 1 1 0 2
112 Srinivasa Raghavan
 Sunnyvale-Cardinals
3 3 0 60 102 20.00 58.82 36 0 0 0 1 0 0 6
113 Bhavesh Jain
 Davis CC
11 9 3 59 113 9.83 52.21 22 0 0 0 0 0 1 4
114 Akash Jagganath
 Stanford-1
5 4 0 59 141 14.75 41.84 33 0 0 0 1 0 0 7
115 Kiran Bondali
 Sunnyvale-Cardinals
8 5 3 57 87 28.50 65.52 26 0 0 0 1 0 0 5
116 Saurabh Verma
 Marin-1
4 3 0 56 66 18.67 84.85 38 0 0 0 1 0 0 8
117 Aman Saini
 Tracy United CC
7 7 1 56 86 9.33 65.12 20 0 0 0 0 0 1 3
118 Vijay Gadde
 Sunnyvale-Cardinals
9 7 1 56 114 9.33 49.12 24 0 0 0 0 1 0 4
119 Shind Singh
 Central Valley-1
9 6 0 56 129 9.33 43.41 22 0 0 0 0 1 0 0
120 Baldev Birk
 Fresno CC
7 6 0 53 73 8.83 72.60 36 0 0 0 1 1 4 3
121 Snehal Fulzele
 Santa Clara Bees
3 3 0 53 91 17.67 58.24 34 0 0 0 1 0 0 5
122 Prasanna Nemalipuri
 Berkeley Prime
5 5 0 53 111 10.60 47.75 36 0 0 0 1 1 0 1
123 Ashwanth Dhandapani
 Berkeley Prime
8 7 0 53 113 7.57 46.90 36 0 0 0 1 1 0 2
124 Sandeep Mehta
 Bay Area Bravos
7 7 1 52 69 8.67 75.36 28 0 0 0 1 1 0 4
125 Rudy Hinds
 Davis CC
4 4 0 52 91 13.00 57.14 29 0 0 0 1 1 3 2
126 Vinoth Lingesan
 Berkeley Prime
2 2 1 51 57 51.00 89.47 32 0 0 0 1 0 2 4
127 Rohit Yadav
 Fresno CC
6 6 0 51 73 8.50 69.86 20 0 0 0 0 2 2 3
128 Abhinav Agwan
 UC Warriors
5 5 1 50 92 12.50 54.35 23 0 0 0 0 1 0 0
129 Nikhil Yerragonda
 Bay Area Bravos
8 8 2 48 61 8.00 78.69 20 0 0 0 0 2 3 2
130 Nishant Jadhav
 Marin-1
5 5 0 48 136 9.60 35.29 18 0 0 0 0 0 0 2
131 Zoheb Murkhy
 Stanford-1
2 2 0 47 58 23.50 81.03 32 0 0 0 1 0 0 7
132 Ravi Timbawala
 Marin-1
1 1 0 47 74 47.00 63.51 47 0 0 0 1 0 0 2
133 Esmail Mitchla
 Marin-1
1 1 0 47 83 47.00 56.63 47 0 0 0 1 0 0 2
134 Ahmed Shaikh
 Central Valley-1
1 1 0 45 79 45.00 56.96 45 0 0 0 1 0 1 5
135 Ankur Makhija
 Cougars-1
5 5 0 43 52 8.60 82.69 32 0 0 0 1 1 1 6
136 Vijay Sundaresan
 Santa Clara Bees
1 1 0 43 73 43.00 58.90 43 0 0 0 1 0 0 4
137 Demel Lord
 Davis CC
1 1 0 42 55 42.00 76.36 42 0 0 0 1 0 1 1
138 Kuljit Singh
 Fresno CC
8 7 0 42 122 6.00 34.43 11 0 0 0 0 1 0 2
139 Fahad Khan
 All Stars CC
8 6 2 40 141 10.00 28.37 16 0 0 0 0 0 0 1
140 Muhammed Saleem
 Davis CC
5 4 0 38 44 9.50 86.36 13 0 0 0 0 0 1 4
141 Lovejot Aulakh
 Tracy United CC
9 6 3 38 62 12.67 61.29 10 0 0 0 0 0 0 2
142 Kuldeep Singh
 Tracy United CC
9 6 1 38 85 7.60 44.71 20 0 0 0 0 1 0 1
143 Ranveer Johal
 Central Valley-1
9 6 1 38 162 7.60 23.46 15 0 0 0 0 0 0 1
144 Mohid Bin Farooq
 All Stars CC
1 1 0 37 70 37.00 52.86 37 0 0 0 1 0 0 1
145 Abhishek Kattuparambil
 Bay Area Bravos
3 3 0 37 73 12.33 50.68 22 0 0 0 0 0 0 3
146 Naren P
 UC Warriors
3 3 0 37 102 12.33 36.27 19 0 0 0 0 0 0 2
147 Madhav N
 Cougars-1
2 2 0 37 107 18.50 34.58 36 0 0 0 1 0 0 2
148 Rocky Singh
 Cougars-1
1 1 0 36 16 36.00 225.00 36 0 0 0 1 0 2 4
149 Khurram Ismail
 All Stars CC
2 2 0 35 30 17.50 116.67 33 0 0 0 1 0 2 1
150 Shiva V
 Santa Clara Aces
2 2 1 35 61 35.00 57.38 26 0 0 0 1 0 0 0
151 Harmandeep Kumar
 Cougars-1
4 4 0 33 84 8.25 39.29 23 0 0 0 0 1 0 1
152 Mihir Kanojia
 Santa Clara Aces
7 4 1 33 133 11.00 24.81 22 0 0 0 0 0 0 1
153 Abhishek Arun
 All Stars CC
1 1 0 32 26 32.00 123.08 32 0 0 0 1 0 0 2
154 ashok kumar
 Bay Area Bravos
5 4 0 32 84 8.00 38.10 23 0 0 0 0 0 0 1
155 Santosh Lelsani
 Marin-1
4 3 0 31 26 10.33 119.23 20 0 0 0 0 0 1 2
156 Pinder Singh
 Tracy United CC
4 3 1 31 70 15.50 44.29 18 0 0 0 0 0 1 1
157 Rohith Ramkumar
 Stanford-1
3 3 0 29 43 9.67 67.44 24 0 0 0 0 1 1 3
158 Nauman Zahid
 Santa Clara Bees
2 2 0 29 45 14.50 64.44 17 0 0 0 0 0 1 3
159 Irfan Nazir
 Fresno CC
8 7 2 29 91 5.80 31.87 18 0 0 0 0 1 0 0
160 Ashok Singh
 Fresno CC
1 1 0 28 12 28.00 233.33 28 0 0 0 1 0 2 4
161 Rahul Sharma
 All Stars CC
3 3 0 28 49 9.33 57.14 24 0 0 0 0 1 0 2
162 Sandeep Patel
 Berkeley Prime
6 4 1 28 53 9.33 52.83 21 0 0 0 0 0 0 2
163 Taymoor Khan
 All Stars CC
4 4 1 28 53 9.33 52.83 18 0 0 0 0 1 0 2
164 Mohammad Tariq Khan
 All Stars CC
4 3 1 27 30 13.50 90.00 19 0 0 0 0 1 0 2
165 Ramakrishna Batchala
 Bay Area Bravos
3 3 0 27 70 9.00 38.57 10 0 0 0 0 0 0 3
166 Sundeep Khandpur
 All Stars CC
1 1 0 26 37 26.00 70.27 26 0 0 0 1 0 0 2
167 Jigar Shah
 Santa Clara Bees
4 4 2 25 40 12.50 62.50 10 0 0 0 0 0 0 3
168 Ranjeet Singh
 Fresno CC
5 4 0 24 53 6.00 45.28 12 0 0 0 0 0 0 1
169 Govind Kohli
 Cougars-1
3 3 0 24 61 8.00 39.34 17 0 0 0 0 0 0 2
170 Kavash Sharma
 Berkeley Prime
6 4 1 23 35 7.67 65.71 19 0 0 0 0 1 0 2
171 Sinchan Bhattacharya
 Stanford-1
6 3 1 22 44 11.00 50.00 15 0 0 0 0 0 0 1
172 Jayavel S
 UC Warriors
3 3 1 21 43 10.50 48.84 15 0 0 0 0 0 1 0
173 Amish Patel
 Cougars-1
5 5 0 21 49 4.20 42.86 16 0 0 0 0 1 0 2
174 Sumanth Pavuluri
 Stanford-1
6 6 0 21 65 3.50 32.31 16 0 0 0 0 2 0 0
175 Asad Jahangir
 Cougars-1
4 4 1 21 71 7.00 29.58 9 0 0 0 0 0 0 2
176 Rashpal Singh
 Fresno CC
3 3 0 21 79 7.00 26.58 16 0 0 0 0 0 1 0
177 Shevar Goonewardena
 Davis CC
1 1 0 21 81 21.00 25.93 21 0 0 0 0 0 0 0
178 William Perkins
 Davis CC
1 1 0 20 10 20.00 200.00 20 0 0 0 0 0 1 3
179 Arun Agarwal
 Sunnyvale-Cardinals
2 1 0 20 25 20.00 80.00 20 0 0 0 0 0 1 1
180 Ronnie Singh
 Central Valley-1
10 6 4 20 44 10.00 45.45 10 0 0 0 0 1 1 0
181 Sriram Balachandran
 Santa Clara Bees
5 5 2 20 53 6.67 37.74 11 0 0 0 0 1 0 0
182 Abishek Chandrasekaran
 Berkeley Prime
6 5 0 20 57 4.00 35.09 10 0 0 0 0 1 0 2
183 rohan shah
 Sunnyvale-Cardinals
2 1 0 19 20 19.00 95.00 19 0 0 0 0 0 1 1
184 Brahmam Chunduri
 UC Warriors
3 3 0 19 28 6.33 67.86 9 0 0 0 0 0 1 0
185 Omar Nazeer
 Santa Clara Aces
2 1 1 19 47 40.43 19 0 0 0 0 0 0 2
186 Govind Kohli
 Cougars-1
2 2 0 19 57 9.50 33.33 15 0 0 0 0 0 0 0
187 Masood Mehmood
 All Stars CC
5 5 2 19 78 6.33 24.36 17 0 0 0 0 1 0 1
188 Srinivasan Mohan
 UC Warriors
3 2 1 18 24 18.00 75.00 12 0 0 0 0 0 0 0
189 Sathy Arumugam
 Sunnyvale-Cardinals
2 2 0 18 25 9.00 72.00 18 0 0 0 0 1 0 1
190 Sagar Jadhav
 Santa Clara Bees
1 1 0 18 34 18.00 52.94 18 0 0 0 0 0 0 1
191 Vinod Muthu Krishnan
 Santa Clara Aces
1 1 0 18 59 18.00 30.51 18 0 0 0 0 0 0 1
192 Harpreet Singh
 Santa Clara Bees
3 3 0 17 14 5.67 121.43 15 0 0 0 0 1 1 1
193 Christopher Ryan Silva
 Marin-1
1 1 1 17 19 89.47 17 0 0 0 0 0 0 2
194 Kamal Amin
 Cougars-1
2 2 1 17 24 17.00 70.83 12 0 0 0 0 0 0 1
195 Harpreet Harry Pannu
 Tracy United CC
5 4 2 17 29 8.50 58.62 16 0 0 0 0 1 1 1
196 Manjit Singh
 Cougars-1
1 1 0 17 32 17.00 53.12 17 0 0 0 0 0 0 1
197 Vijay Sundaresan
 Santa Clara Bees
2 2 0 17 50 8.50 34.00 15 0 0 0 0 0 0 2
198 Srikanth Varma
 UC Warriors
8 6 3 16 25 5.33 64.00 10 0 0 0 0 1 1 1
199 Asad Khan
 Davis CC
3 3 0 16 47 5.33 34.04 14 0 0 0 0 1 1 1
200 Asela Jayasinghe
 Davis CC
2 2 0 15 18 7.50 83.33 15 0 0 0 0 1 1 1
201 Vishok Amar Kumar
 Santa Clara Bees
8 5 3 15 28 7.50 53.57 9 0 0 0 0 2 0 1
202 Zubair Bham
 Marin-1
4 4 2 15 31 7.50 48.39 11 0 0 0 0 0 0 0
203 Siddhart Patil
 Berkeley Prime
7 6 1 15 77 3.00 19.48 6 0 0 0 0 2 0 1
204 Rajath Narasimha
 Stanford-1
1 1 0 14 12 14.00 116.67 14 0 0 0 0 0 0 1
205 Husnain Naeem
 Davis CC
2 2 2 14 41 34.15 8 0 0 0 0 0 1 0
206 Lokeswarareddy B
 Bay Area Bravos
2 1 0 14 42 14.00 33.33 14 0 0 0 0 0 0 1
207 Akshay S
 Cougars-1
4 4 0 14 43 3.50 32.56 5 0 0 0 0 0 0 0
208 Keerat Singh
 Cougars-1
6 6 4 14 47 7.00 29.79 5 0 0 0 0 1 0 1
209 Rahul Khona
 Marin-1
9 7 3 14 48 3.50 29.17 7 0 0 0 0 1 0 0
210 Waqas Haider
 All Stars CC
1 1 0 13 13 13.00 100.00 13 0 0 0 0 0 0 0
211 Guru Z
 Cougars-1
1 1 0 13 33 13.00 39.39 13 0 0 0 0 0 0 0
212 Vivek Cholleti
 Santa Clara Bees
2 2 0 13 43 6.50 30.23 13 0 0 0 0 1 0 0
213 Samir Essa
 Santa Clara Bees
3 3 0 13 50 4.33 26.00 10 0 0 0 0 0 0 0
214 Subramanian Seshadri
 Stanford-1
2 1 0 12 14 12.00 85.71 12 0 0 0 0 0 0 0
215 Waqas Zarif
 Marin-1
1 1 1 11 6 183.33 11 0 0 0 0 0 1 0
216 abhinesh rao
 All Stars CC
2 2 0 11 22 5.50 50.00 8 0 0 0 0 0 0 1
217 Ananth Ranga
 Santa Clara Bees
1 1 0 11 23 11.00 47.83 11 0 0 0 0 0 0 0
218 Sriram Akella
 Davis CC
2 2 0 11 23 5.50 47.83 6 0 0 0 0 0 0 3
219 Tameen Mohammad
 Santa Clara Bees
1 1 0 11 24 11.00 45.83 11 0 0 0 0 0 0 1
220 Sudarshan Prahallada
 Davis CC
6 4 2 11 29 5.50 37.93 8 0 0 0 0 1 0 0
221 Zeeshan Niazi
 Tracy United CC
5 3 1 11 46 5.50 23.91 6 0 0 0 0 0 0 2
222 Harmail Khela
 Fresno CC
5 5 4 11 49 11.00 22.45 4 0 0 0 0 0 0 0
223 Karan Kumar
 Stanford-1
7 5 5 10 13 76.92 3 0 0 0 0 0 0 4
224 Avtar Gill
 Fresno CC
3 3 1 10 15 5.00 66.67 5 0 0 0 0 0 0 2
225 Nirav Shah
 Davis CC
3 2 1 10 26 10.00 38.46 6 0 0 0 0 0 0 0
226 Hassan Yaseen
 Santa Clara Aces
1 1 0 10 27 10.00 37.04 10 0 0 0 0 0 0 1
227 Jay Kashalikar
 Davis CC
1 1 0 10 31 10.00 32.26 10 0 0 0 0 0 0 1
228 Harpreet Singh
 Tracy United CC
2 2 0 10 32 5.00 31.25 6 0 0 0 0 0 0 0
229 Hamza Tiwana
 All Stars CC
2 1 0 10 34 10.00 29.41 10 0 0 0 0 0 0 1
230 Kavindu Dhanapala
 Davis CC
1 1 0 10 42 10.00 23.81 10 0 0 0 0 0 0 0
231 Atif Iqbal
 Sunnyvale-Cardinals
9 4 0 9 29 2.25 31.03 8 0 0 0 0 2 0 0
232 Harshal Vora
 Berkeley Prime
4 3 0 9 29 3.00 31.03 6 0 0 0 0 1 0 1
233 Roshan Varsdarajan
 Stanford-1
1 1 0 9 37 9.00 24.32 9 0 0 0 0 0 0 0
234 Ajinkya Kale
 Stanford-1
1 1 0 8 13 8.00 61.54 8 0 0 0 0 0 0 0
235 Jasdeep Dhariwal
 Central Valley-1
3 1 0 8 14 8.00 57.14 8 0 0 0 0 0 0 0
236 Karan Jammu
 Cougars-1
1 1 1 8 15 53.33 8 0 0 0 0 0 0 0
237 Mayank Kothiya
 Sunnyvale-Cardinals
2 1 0 8 15 8.00 53.33 8 0 0 0 0 0 0 1
238 Rohan Khasgiwala
 Sunnyvale-Cardinals
3 3 0 8 28 2.67 28.57 4 0 0 0 0 0 0 1
239 Devendra Nathawat
 Central Valley-1
6 3 1 8 29 4.00 27.59 6 0 0 0 0 1 0 0
240 Amarjeet Singh
 Santa Clara Bees
1 1 0 8 31 8.00 25.81 8 0 0 0 0 0 0 1
241 Raju Singh
 Berkeley Prime
4 3 0 8 44 2.67 18.18 5 0 0 0 0 1 0 0
242 Nanda Kishore
 Bay Area Bravos
1 1 0 7 8 7.00 87.50 7 0 0 0 0 0 0 1
243 Avdesh Rai
 Davis CC
2 1 0 7 9 7.00 77.78 7 0 0 0 0 0 1 0
244 Priyankar Padmanaban
 Sunnyvale-Cardinals
2 2 1 7 9 7.00 77.78 4 0 0 0 0 0 0 0
245 Mrunal Patel
 Marin-1
1 1 0 7 13 7.00 53.85 7 0 0 0 0 0 0 0
246 Malik Junaid
 Davis CC
2 2 0 7 18 3.50 38.89 6 0 0 0 0 0 1 0
247 Majid Mohammad
 Cougars-1
1 1 0 7 34 7.00 20.59 7 0 0 0 0 0 0 1
248 Ranjeet Rapolu
 Davis CC
1 1 0 6 5 6.00 120.00 6 0 0 0 0 0 0 1
249 Sakthi Karimanal
 Sunnyvale-Cardinals
3 1 0 6 7 6.00 85.71 6 0 0 0 0 0 0 0
250 Vishwa 09d94493
 UC Warriors
1 1 0 6 8 6.00 75.00 6 0 0 0 0 0 0 1
251 Kulvinder Singh
 Fresno CC
1 1 0 6 11 6.00 54.55 6 0 0 0 0 0 1 0
252 Manojkumar Ravikumar
 Santa Clara Bees
1 1 0 6 12 6.00 50.00 6 0 0 0 0 0 0 1
253 Sam Vora
 Santa Clara Bees
1 1 0 6 14 6.00 42.86 6 0 0 0 0 0 0 0
254 Krishna Vasudevan
 Santa Clara Aces
1 1 0 6 16 6.00 37.50 6 0 0 0 0 0 0 0
255 Neeraj Vaghela
 Santa Clara Aces
3 3 0 5 8 1.67 62.50 4 0 0 0 0 1 0 1
256 Adhiraj Mamak
 Cougars-1
1 1 1 5 9 55.56 5 0 0 0 0 0 0 0
257 Jagdeep DEEPU Pannu
 Central Valley-1
1 1 0 5 10 5.00 50.00 5 0 0 0 0 0 0 0
258 Sundara Pandian
 Santa Clara Bees
1 1 0 5 10 5.00 50.00 5 0 0 0 0 0 0 0
259 Dinesh Kanna
 Cougars-1
3 3 1 5 11 2.50 45.45 4 0 0 0 0 1 0 0
260 Mohit Fresno Cc 1
 Fresno CC
1 1 0 5 14 5.00 35.71 5 0 0 0 0 0 0 0
261 Umar Ali
 Santa Clara Bees
5 5 4 5 71 5.00 7.04 3 0 0 0 0 0 0 0
262 Gurjpal Sidhu
 Central Valley-1
1 1 0 4 4 4.00 100.00 4 0 0 0 0 0 0 0
263 Ananth Ranga
 Santa Clara Bees
1 1 0 4 8 4.00 50.00 4 0 0 0 0 0 0 1
264 Srikanth Mohan
 Berkeley Prime
1 1 0 4 9 4.00 44.44 4 0 0 0 0 0 0 0
265 Govardhan Gayam
 Santa Clara Bees
1 1 0 4 10 4.00 40.00 4 0 0 0 0 0 0 1
266 Dayakaran Singh
 Fresno CC
1 1 0 4 10 4.00 40.00 4 0 0 0 0 0 0 0
267 Nanda Kishore
 Bay Area Bravos
1 1 0 4 12 4.00 33.33 4 0 0 0 0 0 0 0
268 Ramakrishna Batchala
 Bay Area Bravos
2 2 0 4 14 2.00 28.57 4 0 0 0 0 1 0 0
269 Siva Gujjalapati
 Santa Clara Aces
1 1 0 4 19 4.00 21.05 4 0 0 0 0 0 0 0
270 Sam Vora
 Santa Clara Bees
2 2 0 4 25 2.00 16.00 4 0 0 0 0 1 0 0
271 Sourabh Sinha
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 0 4 42 4.00 9.52 4 0 0 0 0 0 0 0
272 Thomas Pinto
 Berkeley Prime
5 4 3 3 8 3.00 37.50 3 0 0 0 0 1 0 0
273 Fawad Khan Bangash
 All Stars CC
2 1 0 3 8 3.00 37.50 3 0 0 0 0 0 0 0
274 Sheraz Babar
 Davis CC
1 1 0 3 8 3.00 37.50 3 0 0 0 0 0 0 0
275 Sriram Kaushik
 Santa Clara Bees
2 2 0 3 13 1.50 23.08 3 0 0 0 0 1 0 0
276 Yogesh Srinivasa
 Sunnyvale-Cardinals
2 1 0 3 18 3.00 16.67 3 0 0 0 0 0 0 0
277 Ravi Chamarthy
 UC Warriors
2 1 0 3 20 3.00 15.00 3 0 0 0 0 0 0 0
278 Ahmad A
 Santa Clara Bees
2 2 0 3 21 1.50 14.29 2 0 0 0 0 0 0 0
279 Arun Kumar Kasa
 Bay Area Bravos
1 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
280 Chirag Borsadia
 Davis CC
3 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
281 Zulkif Nana
 Marin-1
1 1 0 2 6 2.00 33.33 2 0 0 0 0 0 0 0
282 Umang Parikh
 Marin-1
1 1 0 2 7 2.00 28.57 2 0 0 0 0 0 0 0
283 Vamsi Nagavarapu
 Fresno CC
1 1 0 2 9 2.00 22.22 2 0 0 0 0 0 0 0
284 Karan Rao
 Stanford-1
1 1 0 2 15 2.00 13.33 2 0 0 0 0 0 0 0
285 Aravind K Patnam
 Santa Clara Aces
2 2 0 2 20 1.00 10.00 1 0 0 0 0 0 0 0
286 Rishi Kaul
 Marin-1
4 1 1 1 1 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
287 Biju Nair
 Bay Area Bravos
1 1 1 1 1 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
288 Teerth Patel
 Sunnyvale-Cardinals
4 1 1 1 2 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
289 Chandandeep Singh
 Davis CC
1 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
290 Vinay Mehra
 Marin-1
3 3 0 1 8 0.33 12.50 1 0 0 0 0 2 0 0
291 Aditya Vaidya
 Davis CC
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
292 Gurnek Singh
 Fresno CC
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
293 Srinath Srinivasan
 Bay Area Bravos
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
294 Shahzad Ahmed
 All Stars CC
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
295 Shahzad Ahmad Butt
 All Stars CC
3 3 3 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Ravi Porandla
 Bay Area Bravos
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
297 Sunny Singh
 Marin-1
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
298 Ramkumar Karunanidhi
 Bay Area Bravos
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
299 Abbas Rizvi
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
300 Aravind Patman
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
301 Biju Nair
 Bay Area Bravos
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
302 Umair Hoodbhoy
 Santa Clara Bees
4 2 2 0 5 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
303 Talha Sheikh
 Marin-1
6 3 2 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
304 Moraj Weekramasinghe
 Berkeley Prime
1 1 0 0 10 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0