# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Prumjot Panesar
 Santa Clara Aces
10 10 4 370 543 61.67 68.14 82 0 1 3 3 1 2 33
2 Rishi Bhardwaj
 Stanford-1
9 9 3 327 510 54.50 64.12 85 0 1 3 2 0 6 24
3 M. Asad
 All Stars CC
6 5 1 317 422 79.25 75.12 105 1 1 2 1 0 5 24
4 Arjun Thyagarajan
 Sunnyvale-Cardinals
8 8 1 316 335 45.14 94.33 151 1 1 1 1 0 6 17
5 Vinay Suri
 Stanford-1
9 9 0 277 358 30.78 77.37 68 0 0 2 3 1 8 19
6 Shantanu Divekar
 Santa Clara Aces
10 10 3 271 391 38.71 69.31 81 0 1 1 3 1 7 15
7 Anwar Ahmad
 Santa Clara Aces
10 10 0 264 240 26.40 110.00 87 0 1 2 1 1 19 21
8 Sukhwant Sekhon
 Fresno CC
12 12 1 253 325 23.00 77.85 105 1 0 0 3 1 13 14
9 Rohith Ramkumar
 Stanford-1
8 7 0 228 183 32.57 124.59 88 0 1 2 0 0 20 15
10 Vibhav Altekar
 Davis CC
7 7 0 217 420 31.00 51.67 68 0 0 2 2 1 4 13
11 Dilraj Dhaliwal
 Fresno CC
12 12 0 214 351 17.83 60.97 59 0 0 2 1 2 10 17
12 Arsh Sidhu
 Tracy United CC
10 10 1 213 255 23.67 83.53 60 0 0 1 3 1 15 9
13 Ronak Ghadiya
 Sunnyvale-Cardinals
6 6 1 205 310 41.00 66.13 103 1 0 1 1 0 6 12
14 Numan Mustafa
 All Stars CC
8 8 1 197 391 28.14 50.38 60 0 0 1 3 0 0 13
15 Anoop Krishnan
 Sunnyvale-Cardinals
8 8 0 195 297 24.38 65.66 56 0 0 1 2 1 3 10
16 Gurwinder Rana
 Tracy United CC
8 8 0 195 394 24.38 49.49 65 0 0 1 1 0 3 17
17 Jodha Sandhu
 Tracy United CC
10 10 0 181 234 18.10 77.35 38 0 0 0 3 0 8 13
18 Malik Junaid
 Davis CC
8 8 0 178 130 22.25 136.92 49 0 0 0 3 0 12 13
19 Karan Rao
 Sunnyvale-Cardinals
4 4 2 177 275 88.50 64.36 100 1 0 0 1 0 0 15
20 Krishneal Goel
 Santa Clara Aces
10 10 1 172 383 19.11 44.91 36 0 0 0 1 0 1 9
21 Saqib Saleem
 All Stars CC
5 5 2 167 222 55.67 75.23 81 0 1 1 2 0 0 20
22 Sudhanshu Mahajan
 Stanford-1
6 6 0 163 191 27.17 85.34 66 0 0 2 0 1 3 15
23 Shaqib Shaikh
 Marin-1
11 10 1 163 344 18.11 47.38 56 0 0 1 2 1 0 9
24 Pranay Suri
 Stanford-1
9 8 0 155 199 19.38 77.89 34 0 0 0 4 0 6 9
25 Natwar Agrawal
 Stanford-1
9 8 2 149 237 24.83 62.87 33 0 0 0 3 0 0 7
26 Saurabh Netravalkar
 Marin-1
9 7 3 145 179 36.25 81.01 67 0 0 1 0 0 2 7
27 Neeraj Goel
 Tracy United CC
9 9 2 141 147 20.14 95.92 53 0 0 1 1 0 8 6
28 Srinivas Raghavan
 Stanford-1
7 6 1 140 207 28.00 67.63 47 0 0 0 3 1 0 9
29 Rishab Nanda
 Santa Clara Aces
6 6 0 139 148 23.17 93.92 58 0 0 2 0 0 9 9
30 Ajay Vattipally
 UC Warriors
8 8 2 136 234 22.67 58.12 65 0 0 1 0 2 0 7
31 Sahij Khaira
 Tracy United CC
10 10 1 135 319 15.00 42.32 43 0 0 0 3 1 4 6
32 Siddharth Matani
 Marin-1
5 5 1 131 114 32.75 114.91 58 0 0 1 1 0 2 11
33 Kanwar Singh
 Fresno CC
11 11 1 128 358 12.80 35.75 31 0 0 0 1 0 0 10
34 Baldev Birk
 Fresno CC
9 9 1 127 234 15.88 54.27 67 0 0 1 1 1 3 5
35 Husnain Naeem
 Fresno CC
7 7 0 121 182 17.29 66.48 46 0 0 0 2 1 6 11
36 Umang Parikh
 Marin-1
9 9 1 116 141 14.50 82.27 55 0 0 1 1 3 1 9
37 Sparshith Gowda
 Sunnyvale-Cardinals
7 6 0 115 166 19.17 69.28 46 0 0 0 2 0 5 2
38 Mohit Nataraj
 Davis CC
5 5 0 114 112 22.80 101.79 66 0 0 1 1 1 3 13
39 Ashish Sharma
 Davis CC
9 9 2 112 351 16.00 31.91 27 0 0 0 1 1 0 7
40 Sakthi Karimanal
 Sunnyvale-Cardinals
7 6 0 109 176 18.17 61.93 45 0 0 0 2 1 0 7
41 Naveen Kancherla
 UC Warriors
8 7 0 108 118 15.43 91.53 50 0 0 1 0 1 3 7
42 Srinivas Salver
 Sunnyvale-Cardinals
7 7 0 103 167 14.71 61.68 38 0 0 0 1 1 0 8
43 Karteek Kankanala
 Davis CC
6 6 0 98 181 16.33 54.14 24 0 0 0 0 0 1 6
44 Hassan Yaseen
 All Stars CC
9 8 1 98 205 14.00 47.80 34 0 0 0 2 1 0 5
45 Kiran Keerthi
 UC Warriors
8 6 2 98 207 24.50 47.34 43 0 0 0 1 0 0 7
46 Hanan Khan
 All Stars CC
5 4 0 96 112 24.00 85.71 43 0 0 0 2 0 3 8
47 Achyuth Reddy
 UC Warriors
6 6 2 96 124 24.00 77.42 45 0 0 0 1 0 1 8
48 Natraj Chithapuram
 Marin-1
5 5 0 95 133 19.00 71.43 30 0 0 0 2 0 2 6
49 Junaid Aziz
 Marin-1
8 7 0 95 230 13.57 41.30 26 0 0 0 1 0 1 6
50 Kuljit Singh
 Fresno CC
7 7 1 95 238 15.83 39.92 37 0 0 0 1 1 0 1
51 Rajat Parashar
 Davis CC
9 9 0 93 155 10.33 60.00 47 0 0 0 1 2 2 7
52 Timil Patel
 Marin-1
4 4 1 91 140 30.33 65.00 58 0 0 1 0 0 0 9
53 Lavi Sekhon
 Fresno CC
12 12 0 90 316 7.50 28.48 41 0 0 0 1 2 0 5
54 Waqas Haider
 All Stars CC
4 4 2 89 85 44.50 104.71 34 0 0 0 2 0 0 11
55 Rahul Khona
 Marin-1
10 8 2 89 201 14.83 44.28 51 0 0 1 0 1 0 8
56 Aman Saini
 Tracy United CC
8 7 2 87 158 17.40 55.06 23 0 0 0 0 1 3 4
57 Vatsal Vaghela
 Marin-1
10 8 0 87 246 10.88 35.37 22 0 0 0 0 1 0 4
58 Abbas Jafri
 Sunnyvale-Cardinals
8 7 2 83 98 16.60 84.69 27 0 0 0 1 0 3 4
59 Srinivasan Mohan
 UC Warriors
5 4 1 83 125 27.67 66.40 41 0 0 0 1 0 0 7
60 Jayavel s
 UC Warriors
6 4 1 80 96 26.67 83.33 38 0 0 0 1 0 2 4
61 Jay Mehta
 UC Warriors
4 4 0 80 120 20.00 66.67 39 0 0 0 2 0 1 6
62 Shiva Vashishat
 Santa Clara Aces
8 8 0 79 213 9.88 37.09 37 0 0 0 2 3 1 5
63 Chamkaur Khosa
 Fresno CC
3 3 0 78 66 26.00 118.18 42 0 0 0 2 1 6 3
64 Usama Akram
 All Stars CC
5 5 0 71 139 14.20 51.08 38 0 0 0 1 1 1 3
65 Praharsh Anisetty
 UC Warriors
3 2 2 70 133 52.63 39 0 0 0 2 0 3 2
66 Dilpreet Billing
 Tracy United CC
7 7 1 70 139 11.67 50.36 40 0 0 0 1 2 1 3
67 Ritesh Kadu
 Santa Clara Aces
5 5 0 68 126 13.60 53.97 54 0 0 1 0 1 0 4
68 Shashank Vittaladevaram
 Sunnyvale-Cardinals
5 5 0 67 90 13.40 74.44 35 0 0 0 2 1 0 6
69 Gary Graham
 Stanford-1
2 2 1 65 71 65.00 91.55 45 0 0 0 1 0 0 10
70 Lovejot Aulakh
 Tracy United CC
9 7 2 65 106 13.00 61.32 26 0 0 0 1 2 3 3
71 Aravind Patman
 Sunnyvale-Cardinals
6 6 1 63 109 12.60 57.80 15 0 0 0 0 1 0 2
72 Mrunal Patel
 Marin-1
2 2 1 61 106 61.00 57.55 41 0 0 0 1 0 1 3
73 Bhavesh jain
 Davis CC
9 8 2 61 135 10.17 45.19 23 0 0 0 0 0 1 4
74 Sagar Trivedi
 Marin-1
4 3 0 60 60 20.00 100.00 28 0 0 0 2 0 4 5
75 Vamsi i
 UC Warriors
5 5 0 59 68 11.80 86.76 33 0 0 0 1 1 0 6
76 Sohan Bhat
 UC Warriors
5 4 1 58 132 19.33 43.94 33 0 0 0 1 1 0 1
77 Saeed Ahmed
 All Stars CC
9 6 0 55 78 9.17 70.51 15 0 0 0 0 0 3 3
78 V R Ranjan Makki
 Sunnyvale-Cardinals
5 5 1 55 114 13.75 48.25 25 0 0 0 1 0 0 4
79 Jay Kashalikar
 Davis CC
8 8 0 55 182 6.88 30.22 24 0 0 0 0 2 1 3
80 Rafeh Akram
 All Stars CC
4 4 0 53 97 13.25 54.64 23 0 0 0 0 0 1 3
81 Sharath Chandra
 UC Warriors
7 5 1 53 98 13.25 54.08 19 0 0 0 0 0 0 2
82 Nirav Shah
 Davis CC
9 9 2 51 111 7.29 45.95 15 0 0 0 0 1 0 0
83 Mohammad Tariq
 All Stars CC
7 4 0 50 47 12.50 106.38 22 0 0 0 0 0 3 3
84 Vijay Gadde
 Sunnyvale-Cardinals
8 6 4 50 71 25.00 70.42 20 0 0 0 0 2 0 4
85 Zach Zadoo
 Stanford-1
8 6 0 49 119 8.17 41.18 20 0 0 0 0 2 0 3
86 Snehal Fulzale
 Sunnyvale-Cardinals
5 5 0 47 78 9.40 60.26 21 0 0 0 0 0 1 5
87 Masood Mehmood
 All Stars CC
4 3 0 45 43 15.00 104.65 27 0 0 0 1 1 3 1
88 Anoop G
 UC Warriors
3 2 0 43 79 21.50 54.43 24 0 0 0 0 0 0 2
89 Raman Singh
 Tracy United CC
10 9 0 42 77 4.67 54.55 15 0 0 0 0 3 2 2
90 Ranjeet Singh
 Fresno CC
8 8 1 42 89 6.00 47.19 17 0 0 0 0 3 1 0
91 Ashok Singh
 Fresno CC
4 4 0 41 46 10.25 89.13 16 0 0 0 0 0 1 4
92 Saurabh Verma
 Marin-1
3 2 0 39 83 19.50 46.99 29 0 0 0 1 0 1 0
93 Hemi Khaira
 Tracy United CC
9 9 0 39 163 4.33 23.93 13 0 0 0 0 2 0 1
94 Asad Khan
 Davis CC
6 6 1 38 53 7.60 71.70 14 0 0 0 0 1 2 1
95 Inderjit Singh
 All Stars CC
3 3 0 37 136 12.33 27.21 25 0 0 0 1 0 0 1
96 Ravi Krishna Pasupuleti
 Marin-1
3 3 0 36 21 12.00 171.43 16 0 0 0 0 0 2 3
97 Raju Kasi
 UC Warriors
3 3 1 35 58 17.50 60.34 20 0 0 0 0 0 1 2
98 Sharath Chandra
 All Stars CC
5 4 0 33 65 8.25 50.77 16 0 0 0 0 0 0 0
99 Aman Singh
 Fresno CC
2 2 1 32 59 32.00 54.24 31 0 0 0 1 0 0 3
100 Irfan Nazir
 Fresno CC
11 10 4 30 111 5.00 27.03 13 0 0 0 0 2 0 1
101 Akul Saxena
 Stanford-1
6 4 3 29 66 29.00 43.94 11 0 0 0 0 0 1 0
102 Demel Lord
 Davis CC
5 5 0 26 27 5.20 96.30 19 0 0 0 0 1 1 1
103 Avtar Gill
 Fresno CC
4 4 0 26 54 6.50 48.15 18 0 0 0 0 1 0 4
104 Jay Mehta
 UC Warriors
2 2 0 25 29 12.50 86.21 25 0 0 0 1 1 1 3
105 Adeel Syed
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 0 25 29 25.00 86.21 25 0 0 0 1 0 0 3
106 Praveen Kumar C p
 Sunnyvale-Cardinals
3 2 0 25 62 12.50 40.32 18 0 0 0 0 0 0 0
107 Nisarg Patel
 Marin-1
1 1 0 24 26 24.00 92.31 24 0 0 0 0 0 0 3
108 Kislaya s
 Santa Clara Aces
4 2 1 24 42 24.00 57.14 13 0 0 0 0 0 0 1
109 Shahid Mahmood
 Fresno CC
4 4 0 23 41 5.75 56.10 12 0 0 0 0 0 1 1
110 Amritpal Singh
 Davis CC
9 9 2 23 42 3.29 54.76 7 0 0 0 0 1 0 1
111 Ahmad Amin
 Santa Clara Aces
1 1 1 20 20 100.00 20 0 0 0 0 0 0 1
112 Gaurav Patenkar
 Marin-1
2 2 0 20 34 10.00 58.82 20 0 0 0 0 1 0 0
113 Gurmeet Gill
 Fresno CC
3 3 0 20 42 6.67 47.62 14 0 0 0 0 1 1 2
114 Kulpreet Singh
 Santa Clara Aces
2 2 0 19 22 9.50 86.36 14 0 0 0 0 0 1 1
115 Atif Iqbal
 Sunnyvale-Cardinals
5 2 1 19 35 19.00 54.29 14 0 0 0 0 0 0 1
116 Zeeshan Niazi
 Tracy United CC
5 4 0 19 61 4.75 31.15 11 0 0 0 0 1 1 1
117 Naren p
 UC Warriors
1 1 0 18 13 18.00 138.46 18 0 0 0 0 0 0 2
118 Koushik Jayakumar
 Marin-1
1 1 0 18 21 18.00 85.71 18 0 0 0 0 0 0 1
119 Rudrik Suthar
 Stanford-1
7 3 0 18 39 6.00 46.15 15 0 0 0 0 1 0 0
120 Arsh Buch
 Stanford-1
3 2 1 18 41 18.00 43.90 10 0 0 0 0 0 0 1
121 Arun Kaiwar
 Davis CC
1 1 1 17 23 73.91 17 0 0 0 0 0 0 2
122 Ranjan Entourage Ncca T20
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 0 17 26 17.00 65.38 17 0 0 0 0 0 0 1
123 Mohit Yadav
 Fresno CC
1 1 0 17 53 17.00 32.08 17 0 0 0 0 0 0 0
124 Harmail Khela
 Fresno CC
8 6 2 16 50 4.00 32.00 11 0 0 0 0 2 0 0
125 Kuldeep Sandhu
 Tracy United CC
10 7 2 16 102 3.20 15.69 5 0 0 0 0 1 0 0
126 Srinidhi Raghavendran
 Marin-1
3 3 1 15 24 7.50 62.50 11 0 0 0 0 0 0 0
127 Misbah Rehman
 Santa Clara Aces
2 2 0 15 28 7.50 53.57 10 0 0 0 0 0 1 0
128 Krishna Kumar Yerur Srinivasa Rao
 Santa Clara Aces
5 4 0 14 16 3.50 87.50 8 0 0 0 0 1 1 0
129 Pinder Singh
 Tracy United CC
1 1 0 14 29 14.00 48.28 14 0 0 0 0 0 1 0
130 Muhammad Khan
 Fresno CC
2 2 0 14 31 7.00 45.16 14 0 0 0 0 1 2 0
131 Zahid Shafi
 All Stars CC
4 3 1 14 38 7.00 36.84 8 0 0 0 0 0 0 1
132 Srikanth Varma
 UC Warriors
6 4 1 14 39 4.67 35.90 7 0 0 0 0 1 0 0
133 Ali Reza
 Tracy United CC
2 2 1 14 60 14.00 23.33 13 0 0 0 0 0 0 0
134 Megharaj Bhosale
 Sunnyvale-Cardinals
2 1 0 13 31 13.00 41.94 13 0 0 0 0 0 0 2
135 Fahad Khan
 All Stars CC
9 6 4 13 53 6.50 24.53 5 0 0 0 0 0 0 0
136 Natraj Ch
 UC Warriors
3 2 1 12 30 12.00 40.00 10 0 0 0 0 0 0 0
137 Guri Singh
 Santa Clara Aces
2 1 0 11 11 11.00 100.00 11 0 0 0 0 0 0 1
138 Arun Agarwal
 Marin-1
1 1 0 10 15 10.00 66.67 10 0 0 0 0 0 0 1
139 Sinchan Bhattacharya
 Stanford-1
2 1 1 9 15 60.00 9 0 0 0 0 0 0 1
140 Sohail Muhammad
 Fresno CC
1 1 0 9 16 9.00 56.25 9 0 0 0 0 0 0 1
141 Karan Kumar
 Stanford-1
8 4 1 9 25 3.00 36.00 5 0 0 0 0 0 0 0
142 Pratyush Tallapragada
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 0 9 42 9.00 21.43 9 0 0 0 0 0 0 0
143 Happy Singh
 Santa Clara Aces
1 1 0 8 7 8.00 114.29 8 0 0 0 0 0 1 0
144 Umer Zeeshan Ashraf
 UC Warriors
4 3 0 8 12 2.67 66.67 8 0 0 0 0 2 0 1
145 Raghavendar v
 All Stars CC
1 1 0 8 19 8.00 42.11 8 0 0 0 0 0 0 1
146 Khalil Ahmad
 Fresno CC
2 2 0 8 25 4.00 32.00 8 0 0 0 0 1 0 0
147 Happy Singh
 Santa Clara Aces
2 1 0 8 25 8.00 32.00 8 0 0 0 0 0 0 0
148 Mihir Kanojia
 Santa Clara Aces
6 4 1 8 65 2.67 12.31 5 0 0 0 0 1 0 0
149 Bhagya Bakshi
 Marin-1
2 1 1 7 10 70.00 7 0 0 0 0 0 1 0
150 Raghav V
 All Stars CC
2 1 0 7 18 7.00 38.89 7 0 0 0 0 0 0 1
151 Kiran Bondali
 Sunnyvale-Cardinals
6 3 1 7 34 3.50 20.59 4 0 0 0 0 1 0 0
152 Ravi Timbawala
 Marin-1
2 2 0 6 19 3.00 31.58 6 0 0 0 0 1 0 1
153 Santhosh Lelsani
 Marin-1
2 2 0 6 21 3.00 28.57 6 0 0 0 0 1 0 0
154 Hassan Imam
 Santa Clara Aces
8 3 1 6 35 3.00 17.14 5 0 0 0 0 1 0 0
155 Sheryar Khan
 All Stars CC
8 7 1 6 37 1.00 16.22 2 0 0 0 0 4 0 0
156 Indika Douglas
 Davis CC
1 1 0 5 0 5.00 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0
157 Tamim Khan
 Santa Clara Aces
1 1 0 5 10 5.00 50.00 5 0 0 0 0 0 0 0
158 Koushik Kopanati
 Santa Clara Aces
1 1 0 5 11 5.00 45.45 5 0 0 0 0 0 0 1
159 Nikhil Mullapudi
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 0 5 13 5.00 38.46 5 0 0 0 0 0 0 0
160 Ozair Nana
 Marin-1
2 1 0 5 17 5.00 29.41 5 0 0 0 0 0 0 0
161 Tivanka Goonetilleke
 Marin-1
1 1 0 5 30 5.00 16.67 5 0 0 0 0 0 0 0
162 Shevar Goonewardena
 Davis CC
1 1 0 4 5 4.00 80.00 4 0 0 0 0 0 0 1
163 Govind Unkalkar
 Santa Clara Aces
1 1 0 4 7 4.00 57.14 4 0 0 0 0 0 0 0
164 Vivek Dubey
 Santa Clara Aces
3 3 1 4 9 2.00 44.44 4 0 0 0 0 1 0 0
165 Kulvinder Singh
 Fresno CC
1 1 0 4 12 4.00 33.33 4 0 0 0 0 0 0 0
166 Manish Sharma
 Marin-1
1 1 0 4 16 4.00 25.00 4 0 0 0 0 0 0 0
167 Reuben Abraham
 Marin-1
2 2 0 4 17 2.00 23.53 3 0 0 0 0 0 0 0
168 Rudy Hinds
 Davis CC
1 1 0 4 20 4.00 20.00 4 0 0 0 0 0 0 0
169 r Singh
 Fresno CC
1 1 1 4 29 13.79 4 0 0 0 0 0 0 0
170 Sridhar Reddi
 UC Warriors
2 2 0 3 11 1.50 27.27 2 0 0 0 0 0 0 0
171 Fawad Khan Bangash
 All Stars CC
2 1 0 3 13 3.00 23.08 3 0 0 0 0 0 0 0
172 Jagdeep Bisla
 Fresno CC
3 3 1 3 14 1.50 21.43 2 0 0 0 0 1 0 0
173 Aditya Vaidya
 Davis CC
1 1 0 3 19 3.00 15.79 3 0 0 0 0 0 0 0
174 Nauman Mustafa
 All Stars CC
1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
175 Talha Sheikh
 Marin-1
2 2 0 2 6 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
176 Sundeep Khandpur
 All Stars CC
1 1 0 2 7 2.00 28.57 2 0 0 0 0 0 0 0
177 Gurnek Singh
 Fresno CC
1 1 0 2 8 2.00 25.00 2 0 0 0 0 0 0 0
178 Venkanna Dora G
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 0 2 8 2.00 25.00 2 0 0 0 0 0 0 0
179 Umar Bham
 Marin-1
3 2 0 2 8 1.00 25.00 2 0 0 0 0 1 0 0
180 Harpreet Harry Pannu
 Tracy United CC
2 2 1 2 13 2.00 15.38 2 0 0 0 0 0 0 0
181 Vishruth Ashok
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 0 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
182 Girish Tiwale
 Marin-1
2 2 1 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
183 Ranjan Sunnyvale Entourage
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 0 1 7 1.00 14.29 1 0 0 0 0 0 0 0
184 Aman Lobana
 Marin-1
2 1 0 1 11 1.00 9.09 1 0 0 0 0 0 0 0
185 Ali Ahmed
 All Stars CC
4 3 1 1 13 0.50 7.69 1 0 0 0 0 1 0 0
186 Vijay Kuppili
 Stanford-1
2 2 0 1 13 0.50 7.69 1 0 0 0 0 1 0 0
187 Umesh k
 Santa Clara Aces
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Tanveer Malek
 Marin-1
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
189 Krithik Udayshankar
 Marin-1
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
190 Muhammed Saleem
 Davis CC
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
191 Devang Ruparelia
 Marin-1
3 2 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
192 Subramanian Seshadri
 Stanford-1
1 1 1 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Chirag Borsadia
 Davis CC
1 1 1 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Dayakaran Singh
 Fresno CC
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
195 Rashpal Singh
 Fresno CC
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
196 Sai Charan Kilari
 Santa Clara Aces
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
197 Arshdeep Dhillon
 Fresno CC
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
198 Hamza k
 Stanford-1
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
199 Yashveer Arya
 Sunnyvale-Cardinals
2 1 1 0 3 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Rohan Khasgiwala
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
201 Satmeet Ubhi
 Fresno CC
1 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
202 Abhishek Kattuparambil
 Sunnyvale-Cardinals
1 1 0 0 8 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
203 Ranjeet Rapolu
 Davis CC
2 2 0 0 14 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
204 Samarth Jayadev
 Marin-1
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Waseem Ashraf
 Stanford-1
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Jayanth Chakravarthy
 Stanford-1
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Abhimanyu Bishnoi
 Santa Clara Aces
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Mallikarjun 64dbbc70
 UC Warriors
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Sohan Bhatt
 UC Warriors
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Gautham Sista
 Santa Clara Aces
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Bhavesh Jain
 Davis CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Vatsal Vaghela
 Sunnyvale-Cardinals
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Hasan Imam
 Santa Clara Aces
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Nitish Kulkarni
 Sunnyvale-Cardinals
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Sridhar Stanford 2
 Stanford-1
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Sheraz Babar
 All Stars CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Chandrasekharan Tirumurti
 Santa Clara Aces
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Karan Narang
 Stanford-1
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Abhinav Agwan
 UC Warriors
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Vishok Amar Kumar
 Santa Clara Aces
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0